Overzicht

Terug naar volledige pagina
« Terug

2016.09 Netwerkovereenkomst AZ Lokeren - AZ Nikolaas - UZ Gent

Begin dit jaar kwam de netwerkovereenkomst tussen AZ Lokeren, AZ Nikolaas en UZ Gent tot stand. Zowel AZ Nikolaas als AZ Lokeren hadden reeds eerder een raamovereenkomst met het UZ Gent. Het doel van dit netwerk is om verdere afspraken te maken over samenwerking, taakafspraken en complementariteit. Dit speelt volledig in op de plannen van de overheid.

In meerdere disciplines is er een concrete aanzet om ziekenhuisoverstijgende artsenassociaties in te zetten in AZ Nikolaas en AZ Lokeren. Voorbeelden hiervan zijn de diensten Cardiologie, Nefrologie, Thorax- en vaatheelkunde, Medische oncologie, Hematologie, Endocrinologie - Diabetologie, Pneumologie, Pathologische anatomie, enz. Op deze manier kunnen nieuwe artsen ingebed worden in een grotere groep met voldoende ruimte voor subspecialisatie, klinische studies, uitbouw van multidisciplinaire klinieken,…

De beide ziekenhuizen bedienen een groot geografisch en demografisch gebied en willen door deze krachtenbundeling gezamenlijk topzorg blijven aanbieden. De aanwezigheid van het UZ Gent in het netwerk biedt de garantie dat er snel toegang kan zijn tot tertiaire zorg met respect voor de follow-up van de patiënt door de artsen van AZ Lokeren en AZ Nikolaas.