Overzicht

Terug naar volledige pagina
« Terug

2016.11 AZ Nikolaas krijgt 8,6/10 van patiënten

De tevredenheid van onze patiënten is na een lichte daling in 2015 opnieuw gestegen tijdens de meting van maart-april 2016.

We behalen een respons van 46%. Dit betekent dat tijdens de meetperiode bijna de helft van onze patiënten hun tevredenheid over het ziekenhuis hebben geuit. Onze patiënten geven een algemene score van 8,6/10 voor de zorg die ze in ons ziekenhuis ontvingen. Hiermee scoren we als ziekenhuis gelijk aan het gemiddelde van de andere Vlaamse ziekenhuizen.

60% van de patiënten die de tevredenheidsenquête invulde geeft aan ons ziekenhuis te zullen aanbevelen aan anderen. Het gemiddelde in alle Vlaamse ziekenhuizen bedraagt 66%. 

Sterke punten die door onze patiënten werden aangegeven: informatieverstrekking vooraf door de verwijzende arts en de privacy van de patiënt die zowel tijdens gesprekken als tijdens onderzoek en behandeling gewaarborgd wordt.