Overzicht

Terug naar volledige pagina
« Terug

2017.03 Early Warning Score (EWS) in AZ Nikolaas

Door afwijkende parameters vroegtijdig op te sporen en te herkennen bij onze patiënten kunnen we zeer snel en adequaat reageren en levensbedreigende situaties vermijden.

Dankzij recente technologische evoluties kunnen verschillende parameters objectief gemeten worden door één toestel en draadloos doorgestuurd worden naar het elektronisch patiëntendossier (EPD). Na het scannen van het identificatiebandje en validatie van de realtime parameters, zijn de resultaten onmiddellijk te zien op de monitor en in het elektronisch dossier. Het toestel berekent vanuit de parameters automatisch een ‘Early Warning score' als objectieve beoordeling van de toestand van de patiënt.

Op basis van de bekomen EWS-score kan de situatie en evolutie van mogelijks kritiek zieke patiënten beter ingeschat en opgevolgd worden. Het scherm van de monitor toont de score in cijfers en maakt de afwijkingsgraad ook zichtbaar met een kleur. Groen voor een laag risico, oranje voor een gemiddeld risico en rood voor een hoog risico.

In het voorjaar van 2016 nam AZ Nikolaas vier mobiele monitors in gebruik in bij abdominale heelkunde en gastro-enterologie. Nadien volgde ook de spoedafdeling.

Na een gunstige evaluatie van dit project werd beslist om in 2017 en 2018 het EWS-concept verder uit te rollen op alle andere heelkundige en inwendige verblijfsafdelingen. Op pediatrie wordt binnenkort gestart met een specifieke PEWS (Pediatric EWS).