Overzicht

Terug naar volledige pagina
« Terug

2017.04 Welzijnscampagne valt in de prijzen

Logo-Waasland lanceerde begin 2017 ‘Waasland got talent': een zoektocht naar goede lokale gezondheidsacties. Lokale besturen en organisaties die gezondheid duidelijk op de agenda plaatsten, konden deelnemen. AZ Nikolaas kaapte één van de prijzen weg.

Er werden in totaal meer dan 50 projecten ingestuurd binnen zes talentcategorieën. Zowel gemeentelijke welzijnsdiensten, als sportdiensten, OCMW's, woonzorgcentra, ziekenhuizen als CLB's dienden projecten in. 24 projecten werden genomineerd voor de publieksprijs. Meer dan 450 mensen brachten hiervoor hun stem uit.

Welzijn op het werk krijgt steeds meer aandacht. AZ Nikolaas wil een zorgzame organisatie zijn voor alle medewerkers, rekening houdend met de patiënt met het oog op een kwaliteitsvolle zorgverlening. Begin 2016 startte de campagne ‘wel in je vel = top in je job' die tien thema's rond welzijn en zelfzorg bundelt. Concreet organiseerde AZ Nikolaas voor de werknemers o.a. fietsactiedag, yogasessies, stoelmassages, ....