Webcontent weergeven

Afwijzen van de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis

 

Het ziekenhuis streeft ernaar om de beste zorgen te verlenen aan de patiënten. In sommige omstandigheden loopt er echter toch iets fout.

In principe is het ziekenhuis aansprakelijk voor alle zorgverleners die in het ziekenhuis werken: het ziekenhuis is in die zin centraal aansprakelijk. De wet voorziet echter de mogelijkheid om deze centrale aansprakelijkheid in bepaalde gevallen uit te sluiten. Dit houdt in dat het ziekenhuis voor deze categorie van zorgverleners niet aansprakelijk is.

Het ziekenhuis heeft de centrale aansprakelijkheid inderdaad afgewezen voor bepaalde categorieën van zorgverleners, met name die zorgverleners die als zelfstandigen werken in het ziekenhuis (vb. de artsen). Deze zelfstandige medewerkers moeten zelf een persoonlijke verzekering afsluiten: het ziekenhuis is hiervoor niet aansprakelijk.

Dit betekent dat het ziekenhuis enkel verantwoordelijk is voor de handelingen die gebeuren door die personeelsleden die ofwel werknemer zijn van het ziekenhuis ofwel werkzaam zijn in statutair dienstverband. Hieronder vindt u de verschillende categorieën terug met daarnaast de mededeling of het ziekenhuis wel of niet verantwoordelijk is voor de specifieke categorie.

De wet bepaalt dat deze afwijzing van centrale aansprakelijkheid aan de patiënt moet meegedeeld worden voor enige tussenkomst van de zorgverlener. Door middel van de opnameverklaring tracht het ziekenhuis te voldoen aan deze verplichting en u er kennis van geven dat het ziekenhuis enkel aansprakelijk is voor de handelingen die gesteld worden door haar contractuele en statutaire medewerkers. De personen werkzaam als zelfstandigen
(vb. artsen) hebben een eigen verzekering: het ziekenhuis is hiervoor niet aansprakelijk.
 

Categorie Aard rechtsverhouding Is het ziekenhuis aansprakelijk?
Geneesheren Zelfstandigen neen
Geneesheren specialisten in opleiding Specifiek contract neen
Verpleegkundigen
Vroedkundigen
Zorgkundigen
Deels contractueel / deels statutair ja
Kinesitherapeuten Deels zelfstandig
Deels contractueel / deels statutair

Neen
Ja

 

Stagiairs Contract met school Neen
Apothekers Deels contractueel /deels statutair Ja
Medewerkers van artsen Contract met arts Neen
Personeel van firma's Contract met derden Neen
Overigen* Deels zelfstandig
Deels contractueel / deels statutair

Neen
Ja

 


* Onder overigen wordt verstaan: apotheek-biologen, tandartsen, psychologen, logopedisten, diëtisten, podologen, pedicures, kappers.


Indien u informatie wenst m.b.t. een concrete beroepsbeoefenaar, kunt u zich wenden tot de juridische dienst van het ziekenhuis (tel. 03 760 85 69 - karlien.vandevelde@aznikolaas.be of tel. 03 760 22 14 - lieve.joosen@aznikolaas.be ), waarna u binnen de vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek een document ontvangt met het antwoord op de vraag of het ziekenhuis al dan niet aansprakelijk is voor de handelingen van de desbetreffende beroepsbeoefenaar.