Webcontent weergeven

Andere leveringen

 

Deze rubriek bevat de medische verstrekkingen die elders niet aan bod komen. Het gaat hierbij om producten zoals bloed, bloedplasma, bloedderivaten, gipsbanden en ander gipsmateriaal, radio-isotopen, moedermelk en ontsmettende baden.

Deze zijn gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt en worden op de factuur duidelijk omschreven.

 

Voorbeeld: