Webcontent weergeven

Apotheek

(geneesmiddelen, parafarmacie, implantaten, medische hulpmiddelen)

 

In deze rubriek vindt u de kosten aangerekend door de apotheek van het ziekenhuis.

 

Voorbeeld:

 

We overlopen de mogelijke onderdelen:

 • Geneesmiddelen
  In deze paragraaf vindt u zowel de terugbetaalbare als de niet-terugbetaalbare geneesmiddelen.

  Bij een opname met overnachting wordt er voor de terugbetaalbare geneesmiddelen niets aan de patiënt aangerekend aangezien de kostprijs voor deze medicatie vervat zit in het forfait geneesmiddelen.
  In het voorbeeld is dit € 7,95 die in de kolom ten laste ziekenfonds staat.
  Let wel, niet alle terugbetaalbare geneesmiddelen zijn vervat in het forfait. Ongeveer één vierde van de geneesmiddelen zijn er van uitgesloten (in 2012). Het betreft dure, innoverende geneesmiddelen die een grote uitgavenvariatie kunnen teweeg brengen voor een gelijkaardige patiëntengroep. Ook de meeste nieuwe geneesmiddelen blijven buiten het forfait. U betaalt het persoonlijk aandeel op deze geneesmiddelen afhankelijk van de terugbetalingscategorie, rekening houdend met een plafondprijs (zie tabel).

  Geneesmiddelen volledig ten laste van de patiënt dient u wel te betalen. U betaalt enkel wat u effectief verbruikt hebt tijdens uw ziekenhuisopname. In het voorbeeld zijn dit de bedragen van € 4,35 tot en met € 0,18.

 

Persoonlijk aandeel patiënt voor terugbetaalde geneesmiddelen buiten forfait
Vergoedingscategorie Gerechtigde Plafondprijs Rechthebbende met verhoogde tegemoetkoming Plafondprijs
A 0%   0%  
B 25% € 12,1 15% € 8
B (> 60 stuks) 25% € 15 15% € 9,9
C 50% € 15 50% € 9,9
Cs 60% Zonder max 60% Zonder max
Cx 80% Zonder max 80% Zonder max
D 100%   100%  
Fa 0%   0%  

 • Parafarmaceutische producten
  De parafarmacie omvat stoffen of samenstellingen, voorwerpen en toestellen die niet formeel beantwoorden aan de definitie van het geneesmiddel, noch geregistreerd zijn als geneesmiddel, maar die een heilzame uitwerking kunnen hebben op de gezondheid of die nodig zijn om een geneesmiddel of een behandeling toe te dienen of te ondersteunen.

  Voorbeelden hiervan: herbruikbare verbanden en windels, anti-trombosekousen, nutriënten, loopzolen, vloeistof voor contactlenzen, verzorgingsproducten zoals hydraterende crèmes, producten voor mondhygiëne,...

  Deze producten worden niet terugbetaald door het ziekenfonds en zijn dus volledig ten laste van de patiënt. In het voorbeeld bedraagt de kost voor deze producten € 36,98.
   
 • Implantaten, prothesen, niet implanteerbare medische hulpmiddelen
  • Een implantaat is een medisch hulpmiddel dat op operatieve wijze in het menselijk lichaam of in een natuurlijke opening geheel of gedeeltelijk geïmplanteerd wordt, of een deel van het epitheelweefsel vervangt. Het is bestemd om na de ingreep gedurende minstens 30 dagen in het lichaam te blijven. Het implantaat is enkel te verwijderen door een chirurgische of medische ingreep. Voorbeelden zijn: hartstimulatoren, intra-oculaire lenzen, hartkleppen, vaatenten, stents, neurostimulatoren,...
  • Prothesen zijn implantaten die een lichaamsdeel vervangen. Voorbeelden zijn knie- en heupprothesen, tandprothesen, borstprothesen, armprothesen,...
   Sommige implantaten worden volledig vergoed door het ziekenfonds en u dient enkel een afleveringsmarge van 10% met een maximum van € 148,74 per ingreep te betalen. Dit zijn kosten die men betaalt voor de dienstverlening van de apotheek.
   De meeste implantaten en prothesen worden slechts deels betaald door het ziekenfonds. Het verschil moet u zelf betalen. Ook hier kunt u een bedrag 'afleveringsmarge' terugvinden. Bovendien kanhier ook nog een veiligheidsmarge gerekend worden ten laste van de patiënt. Deze marge is bepaald door de overheid en legt het verschil tussen de vergoeding door het ziekenfonds en de aankoopprijs ten laste van de patiënt. Deze marge is steeds begrensd tot aan een bepaalde maximumprijs bepaald door de overheid. Deze maximumprijs is afhankelijk van het implantaat.
   Sommige implantaten worden niet terugbetaald door het ziekenfonds. De volledige kost is dan ten laste van de patiënt. Ook hier is de afleveringsmarge van toepassing.
  • Niet-implanteerbare medische hulpmiddelen zijn hulpmiddelen die gedurende een beoogde tijdsduur gedeeltelijk of volledig in het lichaam binnendringen ofwel door een chirurgische ingreep, ofwel door een natuurlijke lichaamsopening ofwel doorheen het lichaamsoppervlak.
   Voorbeelden zijn: endoscopisch materiaal voor een kijkoperatie of een onderzoek, viscerosynthesemateriaal (voor hechting), jejunale sondes, thermodilutiekatheters, sondes voor de meting van de zuurtegraad,...
   Sommige van deze materialen worden volledig door het ziekenfonds terugbetaald, andere slechts gedeeltelijk of helemaal niet. De ziekenhuisapotheker mag ook een afleveringsmarge aanrekenen voor niet-implanteerbare hulpmiddelen. Deze bedraagt 10% van de kostprijs, met een maximum van € 148,74 per ingreep.
De kost van het materiaal dat in het voorbeeld wordt gebruikt, bedraagt in zijn geheel € 414,42 waarvan € 360,37 terugbetaald wordt door het ziekenfonds. De veiligheidsgrens die door de patiënt betaald moet worden is € 54,04. De afleveringsmarge, eveneens door de patiënt te betalen, is 10% van het totale tarief en bedraagt dus € 41,44.