Overzicht

Terug naar volledige pagina
« Terug

2016.01 AZ Nikolaas lanceert groepsprogramma rond vechtscheidingen

De Kinder- en Jeugdpsychiatrische dienst lanceert in het voorjaar van 2016 als eerste ziekenhuis in Oost-Vlaanderen een groepsprogramma rond vecht-scheidingen. De groepstherapie heeft als doel de destructieve interactiepatronen te doorbreken waarbij de focus ligt op de centrale plaats van het kind.

Conflictueuze scheidingen zijn vaak een jarenlang aanslepend proces. Niet alleen beïnvloeden deze conflicten het leven en welzijn van de ouders en hun netwerk, maar vooral de kinderen raken in deze strijd beschadigd.

Naar analogie met de ervaringen en de aanpak in het Nederlandse Lorentzhuis start de Kinder- en Jeugdpsychiatrische dienst van het AZ Nikolaas vanaf november 2015 een gelijkaardig groepsprogramma op in Oost-Vlaanderen. Wij hebben uit de praktijk ervaren dat individuele therapie bij de kinderen en jongeren niet werkt. Vooral de ouders dienen aan de slag te gaan. De groepstherapie bestaat uit 2 intake gesprekken, 8 groepssessies van telkens 2 uren en een netwerkbijeenkomst om belangrijke anderen zoals nieuwe partners en grootouders te kunnen betrekken. De oudergroep (ex-partners) komt acht keer bij elkaar. Gelijktijdig komen de kinderen in een groep bij elkaar.