Webcontent weergeven

Beleid

Strategiekaart en beleidsplan
 

Met onze missie en visie als uitgangspunt hebben wij in 2014 een actualisering van onze strategiekaart uitgewerkt. De strategische doelstellingen voor ons ziekenhuis worden hierin weergegeven vanuit 4 perspectieven (finaliteit, klanten, interne processen en leren/groeien) Klik hier voor een schematisch overzicht.

 

Deze strategische doelstellingen krijgen concreet vorm in ons ziekenhuisbeleidsplan dat voor een horizon van 3 jaar vastlegt welke operationele doelstellingen nagestreefd worden en welke acties en projecten hiertoe zullen opgezet worden.

 

Wij houden u via deze rubriek op onze website graag de hoogte van verdere beleidsontwikkelingen.

Overzicht

2017.10 Audit AZ Nikolaas

AZ Nikolaas werd van 16 tot 20 oktober 2017 bezocht door een team van acht auditoren van NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). Aan de hand van meer dan 2000 criteria...

2017.06 Respectcampagne AZ Nikolaas

AZ Nikolaas stippelde een beleid uit en bundelde de belangrijkste afspraken in een informatiebrochure.

2017.06 Onderwijsinspectie bezocht Kinder-en Jeugdpsychiatrie

De onderwijsinspectie deed eind april een doorlichting van de onderwijsactiviteiten op de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van AZ Nikolaas.

2017.06 AZ Nikolaas werkt stappenplan Dementie uit in samenwerking met verschillende actoren

In samenwerking met het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Waasland en de medische specialismen geriatrie en neurologie werd een transmuraal stappenplan uitgewerkt.

2017.06 AZ Nikolaas stelt fixatieteam voor

Een maatregel die de vrijheid van een persoon beperkt, is een ingrijpende handeling voor zowel de zorgvrager, de naasten als de zorgverlener. Het is belangrijk dat een fixatie-interventie doordacht...

2017.05 Port Zélande 2017

AZ Nikolaas organiseert jaarlijks voor alle nieuwe verpleegkundigen, vroedkundigen en opvoeders een onthaaldriedaagse in Port Zélande.

2017.05 Opening nieuwe parking campus Beveren

Op dinsdag 30 mei opent de ondergrondse parking van campus Beveren. Deze parking telt 150 parkeerplaatsen verspreid over twee verdiepingen.

2017.05 NETwerk Antwerpen Waasland krijgt prestigieuze erkenning

Negen ziekenhuizen in Antwerpen en het Waasland hebben zich, samen met de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen), verbonden in een netwerk om samen de zorg van het zeldzame kankertype...

2017.05 AZ Nikolaas participeert actief aan projecten van het Netwerk Geestelijke gezondheid

AZ Nikolaas participeert in het Mobiele Team voor acute zorg en het Mobiele Team voor langdurige zorg van het Netwerk Geestelijke Gezondheid (GGZ) Aalst Dendermonde Sint-Niklaas (ADS).

2017.05 AZ Nikolaas geeft herbestemming aan Ter Wilgen

De huidige gebouwen zullen eerst een opfrisbeurt krijgen zodat de financiële administratie en de Psychiatrische Afdeling er hun intrek kunnen nemen. Een deel zal plaatsmaken voor extra...

2017.04 Welzijnscampagne valt in de prijzen

Begin 2016 startte de campagne ‘wel in je vel = top in je job' die tien thema's rond welzijn en zelfzorg voor de medewerkers bundelt.

2017.04 Finalisatie masterplan nieuwbouw

Op 28 april 2017 keurde de gemeenteraad het masterplan voor de toekomstige site van AZ Nikolaas goed.

2017.03 Keuken Pachtgoedstraat haalt belangrijk kwaliteitslabel

Op 16 maart 2017 vond een voedselveiligheidsaudit plaats in de centrale keuken in de Pachtgoedstraat. Het doel: het behalen van het Smiley-label, een symbool voor een voedselveilige productie...

2017.03 Jobevent verpleegkundigen en Student LIKES Award

Op 14 maart vond het jaarlijks Jobevent voor laatstejaarsstudenten verpleeg-, vroedkundigen en paramedici plaats.

2017.03 Early Warning Score (EWS) in AZ Nikolaas

Door afwijkende parameters vroegtijdig op te sporen en te herkennen bij onze patiënten kunnen we zeer snel en adequaat reageren en levensbedreigende situaties vermijden.

2017.01 AZ Nikolaas | cijfers 2016

Een overzicht van de belangrijkste cijfers van 2016.

2016.11 Studenten doen unieke ervaring op in leerwerkplaats

Meelopen in een leerwerkplaats is voor laatstejaarsstudenten een unieke ervaring die veel verder gaat dan een klassieke stage.

2016.11 IBD-verpleegkundige in AZ Nikolaas

Patiënten met chronische darmziekten (IBD, Inflammatory Bowel Diseases)zoals bijvoorbeeld de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa kunnen voortaan terecht bij de IBD -verpleegkundige.

2016.11 AZ Nikolaas krijgt 8,6/10 van patiënten

De tevredenheid van onze patiënten is na een lichte daling in 2015 opnieuw gestegen tijdens de meting van maart-april 2016.

2016.10 Automatisatie Klinisch laboratorium

Na vele jaren trouwe dienst waren verschillende van onze grote automaten aan vervanging toe.

2016.09 Netwerkovereenkomst AZ Lokeren - AZ Nikolaas - UZ Gent

Het doel van dit netwerk is om verdere afspraken te maken over samenwerking, taakafspraken en complementariteit.

2016.07 'Meals on wheels' op kinderafdeling

In de zomer van 2016 werd op de kinderafdeling gestart met 'Meals on Wheels', een maaltijdformule waarbij men met een buffetwagen langs de kamers gaat.

2016.05 Campus Beveren ontvangt Klimaatpioniers

De stad Sint-Niklaas engageert zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 te reduceren met 20%. Ook AZ Nikolaas zorgt voor een duwtje in de rug.

2016.03 AZ Nikolaas opent nieuwe campus Beveren

In de week van 21 maart 2016 verhuist de campus in Beveren naar een innovatieve en duurzame nieuwbouw. Een mijlpaal in de geschiedenis.

2016.03 AZ Nikolaas geslecteerd als pilootproject Maggie De Block

AZ Nikolaas is geselecteerd als één van de zeven pilootprojecten met als thema 'bevallen met verkort ziekenhuisverblijf' in het hervormingsplan van Maggie De Block.

2016.02 Decubitusbeleid: laagste prevalentiecijfer in 2015

In 2015 zijn er op de verblijfsafdelingen 5.918 patiënten gescreend. Eén op 5 opgenomen patiënten is een risicopatiënt.

2016.01 Snoezelkar verwondert kinderen op de kinderafdeling

Op 13 januari 2016 verwelkomt de kinderafdeling een snoezelkar met allerlei zintuigelijk spelmateriaal. De vzw Kinderkanker schonk het materiaal aan AZ Nikolaas.

2016.01 AZ Nikolaas lanceert groepsprogramma rond vechtscheidingen

De Kinder- en Jeugdpsychiatrische dienst lanceert in het voorjaar van 2016 als eerste ziekenhuis in Oost-Vlaanderen een groepsprogramma rond vecht-scheidingen.

2015.12 AZ Nikolaas behaalt label baby- en kindvriendelijk ziekenhuis

Binnen het AZ Nikolaas dragen we baby- en kindvriendelijkheid hoog in het vaandel.

2015.10 Onthaal nieuwe medewerkers verwelkomt 58 nieuwe collega's

Jaarlijks organiseert AZ Nikolaas een onthaaldag voor nieuwe medewerkers van de ondersteunende departementen.

2015.09 Multidisciplinaire hartrevalidatie

Vanaf 1 september 2015 kunnen patiënten die voldoen aan de inclusiecriteria multidisciplinaire hartrevalidatie volgen binnen de muren van AZ Nikolaas.

2015.07 Zorginspectie ziet dagelijkse hoogstaande kwaliteit van zorg in AZ Nikolaas

In juli 2015 kregen we onaangekondigd bezoek van de Zorginspectie. Uit de verschillende campusrapporten wordt globaal duidelijk dat AZ Nikolaas in alle campussen dagelijks een hoogstaande kwaliteit...