Webcontent weergeven

Bescherming van de privacy

 

Voor elke patiënt wordt een patiëntendossier aangelegd waarin de nodige verpleegkundige, medische, paramedische, sociale en administratieve gegevens worden opgenomen teneinde een optimale verzorging en behandeling te kunnen garanderen. Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk. Al onze medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim.

 

De patiëntendossiers worden door AZ Nikolaas vzw aangelegd en bewaard conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het onthaal.