Webcontent weergeven Webcontent weergeven

Bescherming van de privacy

 

Voor elke patiënt wordt een dossier aangelegd waarin de nodige verpleegkundige en medische gegevens worden opgenomen teneinde een optimale verzorging en behandeling te kunnen garanderen. Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk, derden kunnen hiervan geen inzage nemen. Al onze medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim.

De patientendossiers en alle administratieve gegevens worden door het AZ Nikolaas aangelegd en bewaard conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 en het KB van 16 december 1994. Op basis van deze wet kunt u als patiënt een arts aanduiden om de inhoud van het dossier na te gaan.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het onthaal waar een kopie van deze wet ter beschikking ligt.