Webcontent weergeven Webcontent weergeven

Algemene Brochures | Publicaties

 

Reglement Inwendige Orde

Informatiebrochure Rechten en Plichten
Informatiebrochure Bloedtransfusie

Patiëntenbrochure Decubituspreventie
Informatiebrochure Pijn en Pijnbehandeling

Affiche Valpreventie

   

 

Brochures per discipline

 

Abdominale Heelkunde

Afdelingsbrochure Abdominale Heelkunde

 

Cardiologie

Afdelingdbrochure Cardiologie

 

Endocrinologie - Diabetologie

Afdelingsbrochure Endocrinologie - Diabetologie

 

Gastro - Enterologie

Afdelingsbrochure Gastro - Enterologie

 

Geriatrie

Afdelingsbrochure Geriatrie

Afdelingsbrochure dagziekenhuis Geriatrie

 

Gyneacologie - Verloskunde

Afdelingsbrochure Gyneacologie - Verloskunde

 

Intensieve zorgen 
(Afdelingsbrochure binnenkort beschikbaar)

 

Kinderziekten

Afdelingsbrochure Kinderziekten

 

Longziekten en allergieën

Afdelingsbrochure Longziekten en allergieën

 

Medische Oncologie & Hematologie

Afdelingsbrochure Medische Oncologie & Hematologie

(Afdelingsbrochure Oncologisch dagziekenhuis binnenkort beschikbaar)

 

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Afdelingsbrochure Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Nefrologie

(Afdelingsbrochure binnenkort beschikbaar)

 

Dialysecentrum

(Afdelingsbrochure binnenkort beschikbaar)

 

Neurochirurgie

(Afdelingsbrochure binnenkort beschikbaar)

 

Neurologie

Afdelingsbrochure Neurologie

 

Neus-, Keel- en Oorheelkunde

Afdelingsbrochure Neus-, Keel- en Oorheelkunde

 

Oftalmologie

(Afdelingsbrochure binnenkort beschikbaar)

 

Orthopedie

Afdelingsbrochure Orthopedie

 

Palliatieve Zorgen

Afdelingsbrochure Palliatieve Zorgen

 

Pijncentrum 

(Afdelingsbrochure dagziekenhuis pijncentrum binnenkort beschikbaar)

 

(Afdelingsbrochure verblijvend pijncentrum binnenkort beschikbaar)

 

Plastische Heelkunde

(Afdelingsbrochure binnenkort beschikbaar)

 

Psychiatrie

Afdelingsbrochure Psychiatrie (PAAZ)

 

Slaaplabo

(Afdelingsbrochure binnenkort beschikbaar)

 

Spoedgevallen & MUG

(Afdelingsbrochure binnenkort beschikbaar)

 

Thorax- en vaatheelkunde

(Afdelingsbrochure binnenkort beschikbaar)

 

Urologie

Afdelingsbrochure Urologie

 

Dagziekenhuis
Afdelingsbrochure dagziekenhuis

 

Materniteit

(Afdelingsbrochure binnenkort beschikbaar)

 

 

SP Locomotorische revalidatie

Afdelingsbrochure SP Locomotorische revalidatie