Webcontent weergeven

BTW

 

In deze rubriek worden de (esthetische) verstrekkingen vermeld waarop de btw-regelgeving van toepassing is. In de eerste kolom worden de verstrekkingen gespecifieerd. Verder zijn kolommen voorzien voor het bedrag exclusief btw, het btw-percentage dat van toepassing is, het bedrag van de btw en het totale bedrag inclusief de btw.

 

In deze rubriek mogen uitsluitend verstrekkingen staan die niet reeds hoger vermeld zijn.