Webcontent weergeven

Tijdelijke contactinformatie

 

Gevolg gevend aan de beslissingen van de nationale veiligheidsraad, werden alle geplande consultaties, onderzoeken en behandelingen in ons ziekenhuis geannuleerd, tenzij de behandelend arts van oordeel was dat er geen uitstel mogelijk was.

 

Deze basisregel blijft uiteraard van kracht, maar als, zoals te verwachten valt, de coronacrisis verschillende weken zal duren, kan het natuurlijk zijn dat uw gezondheidstoestand dermate verslechtert, u zich ernstige zorgen maakt en genoodzaakt bent op kortere termijn uw behandeld arts te raadplegen.

 

Om de huisartsen en de spoedgevallendiensten niet onnodig bijkomend te belasten, kan u in dat geval rechtstreeks contact opnemen met uw behandelend arts op basis van volgende contactinformatie.

 

Uw behandelend arts kan daarop beslissen om u op raadpleging te laten komen in het ziekenhuis (dit is nog steeds perfect mogelijk én veilig). Sinds 18 maart is daarnaast ook een raadpleging op afstand (via telefoon of videoconferentie) mogelijk.

 

Houd er wel rekening mee dat wij de komende weken een zeer omvangrijke toestroom aan COVID-19 positieve patiënten verwachten en dat alle artsen en verpleegkundigen hierdoor zwaar belast zullen worden.

 

Wij vragen dus met aandrang enkel contact op te nemen als het echt nodig is, maar het heeft ook geen zin om te wachten tot uw klachten dermate urgent worden, dat u een beroep dient te doen op de spoedgevallendienst.

 

Bovenstaande regeling is enkel van toepassing voor gekende patiënten, die reeds in behandeling zijn bij een arts in ons ziekenhuis. Voor nieuwe medische problemen, contacteert u zoals gebruikelijk eerst uw huisarts.

 

Wij danken u voor uw begrip.