Webcontent weergeven

Uw verblijf op materniteit

 

Naar aanleiding van de maatregelen m.b.t. COVID-19 zijn onderstaande richtlijnen van kracht op onze dienst materniteit:
 

 • U kunt dag en nacht via de hoofdingang aan de Moerlandstraat het ziekenhuis in.

Screening COVID-19

Elke patiënt die gepland opgenomen wordt in het ziekenhuis, dient 48 tot 72 uur voor de geplande opname getest te worden. Dit is eveneens het geval voor de dienst Materniteit.

Niet-geplande opnames op Materniteit worden standaard gescreend op 38 weken  zwangerschap. Dit resultaat is 1 week geldig. Indien u meer dan een week later bevalt, dan wordt u op het verloskwartier opnieuw getest.

Patiënten die voor observatie op de Materniteit verblijven, worden 1 maal gescreend. Het resultaat geldt gedurende het hele verblijf (aaneensluitend).

 

Aanwezigheid partner

 • Uw partner mag aanwezig zijn bij de bevalling, tenzij hij/zij ziek is of symptomen van COVID-19 zou vertonen. Indien u twijfelt, gelieve dit steeds te melden aan de verpleegkundigen van de afdeling.
 • Indien de moeder bevalt zonder partner, mag er 1 gezonde vertrouwenspersoon in de plaats meekomen.
 • Uw partner mag bij u op de kamer blijven en overnachten op materniteit, tenzij hij/zij ziek is of symptomen van COVID-19 vertoont. Hij/zij dient zoveel mogelijk op uw kamer te blijven. Rondlopen op de afdeling dient zoveel mogelijk te worden beperkt. 

 

Aangepaste bezoekregeling

 • Er is geen bezoek toegelaten.
 • Uw partner mag wel elke dag op bezoek komen. Hij/zij dient hiervoor geen bezoekmoment in te plannen via de website en dient geen rekening te houden met de bezoekuren. 
 • Uw partner mag tijdens zijn/haar bezoek buiten de bezoekuren, ook elke dag uw andere kinderen meebrengen. U ontvangt op materniteit stickers voor de kinderen waarmee zij toegang krijgen tot het ziekenhuis.
 • Indien u door uw arts in quarantaine of isolatie bent gezet door een terugkeer uit een rode of oranje zone of na een hoogrisico contact, dan kunt u NIET op bezoek komen.
 • We adviseren u om ook als u terug thuis bent, het aantal bezoekers / contacten te beperken.

 

Uw kindje verblijft op onze dienst Neonatologie

 • Het contact tussen de ouders en het kindje is zeer belangrijk, beide ouders zijn dan ook steeds welkom op de dienst Neonatologie.
 • Afhankelijk van het aantal kindjes die op onze dienst Neonatologie verblijft, zullen er door de verpleegkundigen met de ouders afspraken gemaakt wordenmet betrekking tot het spreiden van de bezoeken.
 • De basisregels blijven echter gelden:
  • Enkel de ouders kunnen langskomen
  • Bent u ziek, of vertoont u symptomen die mogelijk op COVID-19 wijzen, dan mag u niet op bezoek komen.
  • Wie recent terugkeerde uit een risicogebied, zoals geformuleerd op de website van de federale overheidsdienst Buitenlandse zaken, mag niet op bezoek komen.
  • U respecteert de maatregelen met betrekking tot handhygiëne, het dragen van een mondmasker.