Webcontent weergeven Webcontent weergeven

Documenten bij opstart

 

Omdat we het belangrijk vinden om onze studenten een kwaliteitsvolle, veilige stageplaats aan te bieden, is het noodzakelijk om voor de aanvang van de stageperiode de volgende documenten te bezorgen aan de respectievelijke contactpersoon binnen AZ Nikolaas:

  • stagecontract (via de school);
  • kopie verzekeringsattest (via de school);
  • risicoanalyse (via contactpersoon AZ Nikolaas);
  • kopie gezondheidsbeoordeling (via de arbeidsgeneeskundige dienst van de school);
  • werkpostfiche (via contactpersoon AZ Nikolaas of de school);
  • bewijs gevolgde introductiesessie (enkel voor de studenten geneeskunde).