Asset Publisher

Return to Full Page
« Back

2017.06 AZ Nikolaas werkt stappenplan Dementie uit in samenwerking met verschillende actoren

In samenwerking met het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Waasland en de medische specialismen geriatrie en neurologie werd een transmuraal stappenplan uitgewerkt.

Dit stappenplan geeft de huisarts of de coördinerend en raadgevende arts (woonzorgcentra) handvaten bij een vermoeden van dementie en de voorbereiding tot diagnostiek door een gespecialiseerd team. Het stappenplan vraagt ook aandacht voor het opstarten van een gesprek rond de zorg in de toekomst. Dit stappenplan maakt deel uit van een zorgketen dementie dat verder wordt uitgewerkt met het Overlegplatform Dementie (OPD).

De keten heeft als doelstelling om de continuïteit van zorg voor en de communicatie met een persoon met dementie en de naasten efficiënt(er) en veilig(er) te laten verlopen. Immers, voor de persoon met dementie en de naaste kunnen het groot aantal contacten met verschillende hulpverleners, van voor tot na de opname, onzekerheid veroorzaken. En veel hulpverleners voelen zich zelf onzeker in het contact met een persoon met dementie.

Transparante communicatie tussen alle betrokken hulpverleners en ondersteuning door een team van gespecialiseerde zorgverleners in dementie zijn bouwstenen voor warme zorg in een vertrouwde omgeving.