Asset Publisher

Return to Full Page
« Back

2015.07 Zorginspectie ziet dagelijkse hoogstaande kwaliteit van zorg in AZ Nikolaas

In juli 2015 kregen we onaangekondigd bezoek van de Zorginspectie. Op de campus Sint-Niklaas werden de inwendige verblijfsafdelingen, niet-chirurgische dagziekenhuizen, spoedgevallendienst  & MUG, afdeling intensieve zorgen en de apotheek geïnspecteerd. Ook de niet-chirurgische dagziekenhuizen in de perifere campussen Beveren, Hamme en Temse werden onder de loep genomen.

Alle inspecties gebeurden op basis van de vooraf kenbaar gemaakte eisenkaders van het internistisch traject van het agentschap Zorg en Gezondheid. Uit de verschillende campusrapporten wordt globaal duidelijk dat AZ Nikolaas in alle campussen dagelijks een hoogstaande kwaliteit van zorg levert waarbij de veiligheid van de patiënt mee voorop staat.

Per campus werden de vastgestelde bevindingen samengevat in een rapport. Op basis van de analyse van de verschillende rapporten formuleerden we sterke punten en opportuniteiten inzake de thema's personeel, veilige zorg, gestandaardiseerde zorg, hygiëne en communicatie. De opportuniteiten vormen het uitgangspunt voor verbeteracties met als doel de kwaliteit en de veiligheid van de zorg continu te borgen en te optimaliseren. Klik hier voor een beknopt rapport.