Web Content Display

Wie verwittigen bij opname in het ziekenhuis?

 

 • Mutualiteit
  Breng uw ziekenfonds binnen de gestelde termijn op de hoogte van uw opname en bezorg een medisch attest van arbeidsongeschiktheid aan de adviserende geneesheer. Doet u dit niet, dan loopt u de kans geen ziektevergoeding te krijgen van uw ziekenfonds.

 • Verzekeringsmaatschappij
  Het is aangewezen om vóór uw opname uw hospitalisatieverzekeringspolis door te nemen of contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij. Het is belangrijk om goed na te gaan voor wat en in welke mate uw verzekering tussenkomt. Vraag aan hen tevens de nodige formulieren of bewijsstukken.

 • Werkgever
  Wanneer u opgenomen wordt in het ziekenhuis, bent u arbeidsongeschikt. Het is belangrijk om uw werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen en binnen de twee werkdagen het medisch attest van de behandelende arts in te leveren. Indien u een beroepsactiviteit uitoefent dient u ter vrijwaring van uw recht op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, binnen de gestelde termijn het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid naar de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds te sturen.

 • Huisarts
  Indien u dit nog niet gedaan zou hebben, zal het ziekenhuis uw huisarts op de dag van uw opname verwittigen. Uw huisarts ontvangt achteraf de onderzoeksresultaten en de medische gegevens. Wenst u dat uw huisarts niet op de hoogte wordt gebracht, meld dit dan bij opname.

 • Postkantoor
  Gebeurt de uitbetaling van uw pensioen via de postbode en verblijft u in het ziekenhuis op de uitbetalingsdag, gelieve dan uw plaatselijk postkantoor op de hoogte te brengen. De pensioenen mogen immers alleen aan de gerechtigde uitbetaald worden.

 • Pensioendienst (65+-er met Inkomensgarantie - verblijf van meer dan 21 opeenvolgende dagen)
  Bent u 65 jaar of ouder en krijgt u een inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Weet dat u bij een opname van meer dan 21 opéénvolgende dagen dit aan de pensioendienst moet melden. Hebt u hierbij vragen, informeer dan bij de sociale dienst van uw afdeling.