Web Content Display

Deel 4: Gedetailleerde factuur

 

De gedetailleerde factuur bevat een detail van de kosten, eveneens opgesplitst per rubriek. Ook hier staan enkel de rubrieken vermeld die voor u van toepassing zijn. De kosten kunnen vermeld worden in drie verschillende kolommen:

  1. Kolom ten laste ziekenfonds
    Dit zijn de kosten die rechtstreeks aan uw ziekenfonds worden aangerekend.
  2. Kolom ten laste patiënt
    De bedragen hierin geven uw persoonlijk aandeel weer in de ziekenhuisfactuur. Ze omvat de wettelijk voorziene persoonlijke bedragen, bedragen voor niet vergoedbare producten (rubriek apotheek), bedragen voor niet-terugbetaalbare prestaties (rubriek honoraria) en overige bedragen (rubrieken diverse kosten en andere leveringen).
  3. Kolom supplement
    Hierin komen enkel de bedragen die een gevolg zijn van de keuze voor een éénpersoonskamer. Zij worden aangerekend bovenop het officiële bedrag voor de kamer en voor het honorarium van de arts en zijn volledig ten laste van de patiënt. Koos u voor een tweepersoonskamer, dient u geen supplement te betalen en is deze kolom leeg.

De optelsom van de laatste twee kolommen is het bedrag dat aan de patiënt wordt aangerekend.