Web Content Display

Totalen

 

In de eeste plaats krijgt u een overzicht wat het totaalbedrag is ten laste van het ziekenfonds, het totaalbedrag ten laste van de patiënt en de totale kost van de supplementen. Vervolgens wordt aangegeven welk bedrag u als patiënt in zijn totaliteit moet betalen (kolom ten laste patiënt + kolom supplement).

 

Voorbeeld:

 

 

Wanneer de kost ten laste is van een private hospitalisatieverzekering, het fonds voor beroepsziekten, het fonds voor arbeidsongevallen,... wordt dit hierbij gespecifieerd.

 

Voorbeeld:

 

 

Voorschot

Wanneer u een voorschot bij opname hebt betaald, wordt hier melding van gemaakt en afgetrokken van het totaalbedrag.

Bij een opname op een éénpersoonskamer dient u een voorschot te betalen van € 250. Indien u verzekert bent bij DKV, Assurcard, Medi-Assistance of Medi-Link dient u geen voorschot te betalen en zal de factuur rechtstreeks worden aangeboden bij uw verzekering. Voor een dagopname hanteren wij een voorschot van € 50 voor een éénpersoonskamer.

 

Voorbeeld: