Web Content Display

Verblijf

de afbeelding kan niet worden geladen

2300 medewerkers en 230 artsen staan in voor uw verzorging. Tijdens uw verblijf kunt u met verschillende personen van het multidisciplinair team dat u zal verzorgen in contact komen. Al onze artsen en medewerkers dragen een identificatiebadge. 

 

AZ Nikolaas is een opleidingscentrum voor arts-specialisten, huisartsen in opleiding en studenten geneeskunde/paramedicus/verpleegkunde/ondersteunend personeel. Het is mogelijk dat u tijdens uw verblijf in contact komt met één van deze personen in opleiding.


In deze rubriek lichten we de verschillende zorgverstrekkers en andere medewerkers toe. Indien u vragen heeft, helpen zij u graag verder.
 

 • Arts
  Uw behandelende arts coördineert de zorg die u nodig heeft. Hij/zij zal regelmatig bij u langskomen op de kamer. Uw behandelende arts kan ook een beroep doen op andere artsen voor consulten of onderzoeken. Uw familie of vertrouwenspersoon kan (mits uw toestemming) eveneens medische informatie inwinnen tijdens het bezoek van de arts. Indien deze momenten niet geschikt zijn, kan hiervoor een specifieke afspraak gemaakt worden via de verpleegkundigen. Medische informatie wordt niet via de telefoon doorgegeven om uw privacy te waarborgen.
   
 • Verpleegkundige
  Het verpleegkundig team - dat onder leiding staat van een hoofdverpleegkundige - bestaat uit verpleegkundigen, zorgkundigen en studenten.

 • Paramedici
  In functie van de aard van de zorg die u nodig heeft, kunt u in contact komen met één of meer paramedici:
  • laborant(e): bloedafname;
  • kinesitherapeut(e): bewegingsoefeningen, massage;
  • diëtiste: advies in verband met voeding;
  • logopedist(e): spraakoefeningen, slikproblemen;
  • ergotherapeut(e): training van de dagelijkse handelingen en bewegingen;
  • psycholoog.
 • Ondersteunend personeel: ook met volgende diensten zult u in contact komen:
  • administratie: opnamedienst, onthaal, enz.;
  • logistieke hulp: vervoer, voeding;
  • schoonmaakpersoneel: reinigen van de kamers en de gangen;
  • technisch personeel: herstellingen.
 • Geneesheer-specialist in opleiding
  Deze artsen specialiseren zich in een bepaalde discipline en staan onder supervisie van een arts-stagemeester.
   
 • Leerling verpleegkundige
  Deze studenten lopen stage in het ziekenhuis met het oog op het bekomen van een graad of een diploma in de verpleegkunde. Zij werken onder toezicht van stagementoren.
   
 • Geriatrisch supportteam (GST)
  Dit multidisciplinair team bestaat uit een verpleegkundige, een ergotherapeut, een psycholoog en logopedist die specifiek zijn opgeleid in het domein van ouderenzorg. Dit team komt op de afdeling langs bij patiënten boven de 75 jaar met een vermoeden van meerdere gezondheidsproblemen. Afhankelijk van een evaluatiegesprek verleent het team advies aan de patiënt, de familie, het behandelend team en de arts. De patiënt en/of familie krijgen eveneens een informatiebrochure mee.
   
 • Oncologisch en palliatief supportteam (OST & PST)
  In overleg met de artsen, kunt u of uw familie/vrienden een beroep doen op deze teams voor lichamelijke, psychosociale en spirituele ondersteuning. Er wordt tijd en ruimte gemaakt om te luisteren naar uw verhaal, uw vragen naar zingeving, uw wensen, ... U kunt een specifieke informatiebrochure opvragen.
   
 • Levensbeschouwelijke zorg
  Het ziekenhuis beschikt over een team medewerkers (existentieel supportteam) die u en uw naasten kunnen ondersteunen bij zingevingsvragen. Zij werken vanuit een professioneel pluralistische houding. Wilt u één van deze medewerkers spreken, vraag dan aan een verpleegkundige om hen te contacteren. Desgewenst kunnen zij u in contact brengen met een vertegenwoordiger van uw geloofsgemeenschap. Uw vraag wordt steeds in alle discretie en met het nodige respect behandeld.
   
 • Andere diensten
  Op vraag kunt u ook een beroep doen op een tolk, vrijwilligers (bv. Rode Kruis, bibliotheek) en andere (betalende) diensten zoals een kapper en pedicure.