Web Content Display

NIEUWE MAATREGELEN MMB ONDERZOEKEN

 

NIEUW VANAF AUGUSTUS:

Wij adviseren echter om steeds, indien mogelijk, alleen naar het ziekenhuis te komen. Dit om te vermijden dat de afstandsregels (minimum 1,5 meter) in kleinere ruimtes (bv. wachtzalen) niet gehandhaaft kunnen worden. Er wordt per patiënt die voor een consultatie of een onderzoek komt, maximum 1 begeleider toegelaten.

Een begeleider is toegestaan bij volgende patiënten:

  • jonger dan 18 jaar
  • met verminderde mobiliteit (rolstoel...)
  • met een mentale beperking

 

VORIGE MAATREGELEN BLIJVEN VAN TOEPASSING:


Alle maatregelen die genomen werden in begin van de coronacrisis worden opgeheven.

De RX-onderzoeken gebeuren terug zonder afspraak. Uitgezonderd bij patiënten die een RX nodig hebben met het vermoeden van Covid 19, hierbij vragen wij om alsnog contact op te nemen met onze dienst. Deze afspraken kunnen enkel in Campus Moerland plaatsvinden.

 

Specifiek: hygiënische maatregelen omtrent social distancing worden gerespecteerd en er is dus geen gevaar voor de patiënt. Hierbij herhalen we dat:

  • al het personeel (artsen, verpleegkundigen en secretariaat) op de dienst een mondmasker draagt en ontsmet zeer regelmatig de handen met alcohol. Iedereen van het personeel heeft ervaring met werken in een medische omgeving en heeft alle nodige informatie gekregen om de overdracht van het Coronavirus te vermijden
  • u draagt reeds een chirurgisch masker vanaf de ingang. U en alle andere patiënten zijn verplicht dit masker correct te dragen gedurende de tijd dat u in het ziekenhuis bent
  • overal waar mogelijk zal een afstand van minstens 1,5m tussen u en personeel en andere patiënten bewaard worden. Al onze wachtzalen zijn hieraan aangepast

 

VEEL GESTELDE VRAGEN


In het ziekenhuis liggen meerdere patiënten met COVID. Is het dan wel veilig een radiografie, CT-scan, SPECT of MR-scan te laten uitvoeren?
De COVID-afdelingen en COVID-patiënten zijn strikt gescheiden van de andere patiënten. Op de campussen Beveren, Temse, Sint-Gillis, Hamme en Lodewijk (Sint-Niklaas) worden geen COVID-patiënten behandeld.


Kan ik besmet raken door een verpleegkundige of arts?
Al onze personeelsleden worden strikt opgevolgd in verband met mogelijke symptomen van COVID. Bovendien zullen zij afstand tot u bewaren voor de meeste onderzoeken. De kans dat één van u besmet wordt, is niet groter dan in de supermarkt, de bakker of de doe-het-zelfzaak.


Ik moet een onderzoek ondergaan op de campus Moerland. Hoe komt dat? Is dat veilig?
Een klein deel van de CT-onderzoeken kan om technische redenen enkel worden uitgevoerd op de campus Moerland. De ontsmetting van het toestel en de ruimten is op deze campus nog veel verder doorgedreven dan op de ander locaties. De kans dat u daar een besmetting oploopt is niet groter dan elders.


Ik moet een echografie of een punctie ondergaan waarbij de arts/verpleegkundige dicht bij mij komt en/of mij zal aanraken. Is dat veilig?
Voor deze onderzoeken worden extra maatregelen genomen. De arts of de verpleegkundige zal extra bescherming hebben, niet enkel voor zichzelf, maar ook om u niet te besmetten. Deze extra bescherming is voor eenmalig gebruik of wordt na elk gebruik gesteriliseerd.


Mag ik iemand meebrengen om mij bij te staan?
Enkel indien het medisch of sociaal noodzakelijk is kan u zich laten bijstaan door één andere persoon. Enkele voorbeelden:
- minderjarige kinderen met één ouder
- ouderen of anderen die moeilijk te been zijn (rolstoel)
- patiënten met een geestelijke beperking of demente patiënten
In andere gevallen dient u alleen op de dienst te zijn. Zo willen we het risico naar anderen zo veel als mogelijk beperken.


Is mijn onderzoek wel nodig? Kan het niet worden uitgesteld?
Uw arts heeft geoordeeld dat uw onderzoek noodzakelijk is voor uw gezondheid. Hebt u hierover bedenkingen dan kan u dat met uw arts bespreken. Houd wel in uw achterhoofd dat het risico dat uw aandoening erger wordt door geen beeldvorming te laten uitvoeren meestal veel hoger is dan het gezondheidsrisico dat u loopt om besmet te worden met corona op de dienst medische beeldvorming.