Web Content Display

Diagnostische mammografie


 

Algemene informatie


Uitvoeren van röntgenopnamen van de borsten.

Dit onderzoek wordt meestal aangevuld met een echografie van de borsten.

 

Doel

 

  • Vroegtijdig opsporen van borstkanker bij klachtenvrije patiënt.
  • Klinische klachten helpen te verklaren: een knobbeltje of verharding in de borst, pijn, huidafwijking (zoals een inkeping of verkleuring), tepelafwijkingen (intrekking of tepelvochtverlies), ontsteking.

 

Voorbereiding

 

  • Gebruik geen cosmetica, crèmes, deodorants, enz. voor het onderzoek want deze producten kunnen de kwaliteit van het onderzoek beïnvloeden.
  • Gelieve vorige mammografieën, wanneer ze niet op onze dienst genomen zijn, mee te brengen.

 

Het onderzoek


Het onderzoek wordt uitgevoerd door gespecialiseerde vrouwelijke verpleegkundigen.

Per borst worden 2 röntgenopnamen genomen in 2 verschillende richtingen. Hiervoor dient de borst geplaatst te worden tussen 2 platen, die enkele seconden samendrukt. De druk (compressie) kan als onaangenaam ervaren worden, maar is onschadelijk. Deze druk is echter nodig om een goede foto te bekomen. Volg goed de instructies van de verpleegkundige, een goede positionering is nodig om de volledige borst te visualiseren (diepere zones tegen de borstkas en ook de okselholte). Aansluitend op de mammografie wordt (vrijwel) steeds een aanvullende echografie van de borst uitgevoerd.

 

Het onderzoek duurt 5-10 minuten, aanvullend met echo kan dit oplopen tot 30 minuten.

 

Plaats: (op afspraak)

 

 

Complicaties/nazorg


Complicaties zijn niet te verwachten. U mag na het onderzoek naar huis of naar uw kamer. Gebruik van eigen of openbaar vervoer is geen probleem.

 

Nuttige informatie

 

  • Mammografie gebeurt best tussen dag 4 en 14 van de menstruatiecyclus (de borsten zijn dan minder gevoelig).
  • Ook bij aanwezigheid van borstprothesen kan een mammografie uitgevoerd worden, meld dit dan wel aan de verpleegkundige. Het onderzoek kan dan enkel doorgaan in Sint-Niklaas, Lodewijk de Meesterstraat 5.
  • Indien u angstig bent voor het onderzoek of reeds een slechte ervaring hebt gehad, meld dit aan de verpleegkundige zodat ze u optimaal kan begeleiden.
  • Gelieve het personeel te verwittigen wanneer u stabiliteitsproblemen (bv. duizeligheid) heeft of niet goed kan staan. Het onderzoek kan dan zittend gebeuren.

 

Hoog risicoprofiel

Sinds 1 februari 2016 is het vereist dat de risicostatus van patiënten met een sterk verhoogd risicoprofiel voor borstkanker die een beeldvormend onderzoek (echografie / mammografie / MR) van de borsten ondergaan correct gedocumenteerd wordt.

 

Dit gebeurt door het eenmalig invullen van een notificatieformulier door de verwijzende arts en het ter beschikking stellen van dit formulier in het medisch dossier van de patiënt.

 

Aansluitend dient op het voorschrift (en ook toekomstige voorschriften) het sterk verhoogd risicoprofiel te worden vermeld.

 

Aan de aanvragende artsen van mammografie, echografie van de borsten of MR van de borsten, vragen wij om beide formulieren in te vullen zodat het medisch dossier van de patiënt kan worden vervolledigd.

 

Deze onderzoeken mogen slechts één maal per jaar gebeuren. Indien het toch binnen het jaar gebeurt, vult de verwijzende arts een verantwoordingsformulier in, dat aan onze dienst wordt bezorgd. 

 

U mag dit uiteraard ook mailen mmb@aznikolaas.be, of faxen 03 760 20 90.

 

 


Klik hier voor de informatiefolder.