Webcontent weergeven

De Vlaamse Overheid is bevoegd voor het toekennen van erkenningen aan de Vlaamse ziekenhuizen. De verleende erkenningen beschrijven welke activiteiten het ziekenhuis mag uitvoeren. De erkenningen kunnen ziekenhuisbedden, functies, medisch technische diensten en zorgprogramma's omvatten. Daarnaast kunnen ook door de federale overheid of door het RIZIV specifieke erkenningen worden toegekend voor specifieke projecten of het terugbetalen van specifieke ingrepen of behandelingen.

 

AZ Nikolaas heeft op dit moment de volgende erkenningen voor het onderstaand aantal bedden:

 • 241 bedden voor heelkundige behandeling;
 • 212 bedden voor geneeskundige behandeling;
 • 146 bedden voor geriatrische patiënten;
 • 57 bedden voor de materniteit;
 • 46 bedden voor locomotorische revalidatie;
 • 8 bedden voor palliatieve opname;
 • 30 bedden voor de opname van volwassen patiënten met psychiatrische aandoeningen;
 • 15 plaatsen voor de dagbehandeling van volwassen patiënten met psychiatrische aandoeningen;
 • 35 bedden voor kinderen;
 • 17 bedden voor de opname van kinderen met psychiatrische aandoeningen;
 • 3 plaatsen voor de dagbehandeling van kinderen met psychiatrische aandoeningen;
 • 18 bedden voor intensieve zorg.

 

Deze bedden zijn verdeeld over de verschillende campussen van AZ Nikolaas.

 

Naast de erkenning van het aantal bedden heeft AZ Nikolaas ook erkenningen voor verschillende specifieke functies zoals daar zijn de ziekenhuisapotheek, de gespecialiseerde spoedgevallen,  de intensieve zorgen, de lokale donorcoördinatie, de lokale neonatale zorg, de Mobiele Urgentie Groep (MUG), de niet chirurgische en de chirurgische daghospitalisatie,  de palliatieve zorg en de bloedbank.

 

Inzake de zorgprogramma's erkende de overheid AZ Nikolaas voor

 • het zorgprogramma reproductieve geneeskunde;
 • het zorgprogramma voor kinderen;
 • het zorgprogramma oncologie - oncologische basiszorg en borstkanker;
 • het zorgprogramma cardiale pathologie A, B1B2 en P. Voor het zorgprogramma B is een erkenning verworven op niveau van het moedercentrum UZ Gent waarmee AZ Nikolaas nauw samenwerkt;
 • het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt.

 

Inzake de medisch technische diensten tenslotte beschikt AZ Nikolaas over een erkenning voor een CT scan, de NMR, de PET-scan en radiotherapie (Iridium).

 

AZ Nikolaas beschikt eveneens over een erkenning voor het behandelen van chronische nierinsufficiëntie.

 

Indien u meer gedetailleerde informatie wil over de geldende erkenningen van AZ Nikolaas kunt u steeds terecht op de website van het Agentschap Zorg en gezondheid via
www.zorg-en-gezondheid.be. U kunt ook steeds contact opnemen met het algemeen directiesecretariaat via directiesecretariaat@aznikolaas.be.