Webcontent weergeven Webcontent weergeven

Euthanasie

 

In België is euthanasie geregeld in de wet van 28 mei 2002. Euthanasie wordt erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood, voor zover hij zich bevindt in de omstandigheden bepaald in de wet.

 

Binnen AZ Nikolaas werd er door de Commissie Medische Ethiek een adviestekst "Menswaardig sterven, palliatieve zorg en euthanasie" ontwikkeld. De commissie medische ethiek wenst met deze tekst enerzijds enige begripsverheldering te brengen in enkele veel voorkomende thema's aangaande het begeleiden van patiënt en familie in terminale fase. Anderzijds vindt de commissie het belangrijk dat medewerkers in het ziekenhuis via deze tekst steun vinden bij het werken met vaak moeilijke thema's waarbij ze geconfronteerd worden bij terminaal zieke mensen.