Webcontent weergeven Webcontent weergeven

Vrijheid beperkende maatregelen

 

Dagelijks worden honderden mensen in AZ Nikolaas verzorgd, ondergaan ze een onderzoek of een ingreep. Het behoud, herstel of de verbetering van de gezondheidstoestand staat steeds voorop. Ondanks het groot aantal patiënten en activiteiten blijft het belangrijk om bewust te zijn van het feit dat een ziekenhuisopname voor elk individu een unieke beleving is. Of het nu gaat om een diagnosemededeling, een verzachtende ingreep of het helpen bij basisbehoeften, een warm hart voor zorg moet kloppen.


Het AZ Nikolaashart staat symbool voor de zorgvuldigheid. Dit principe verwacht van elke medewerker dat hij/zij zijn/haar uiterste  best doet om kwaliteitsvolle zorg te bieden, met aandacht voor de  persoonlijke waardigheid en veiligheid van de zorgvrager. Om de veiligheid van de patiënt, een andere patiënt of een medewerker te waarborgen en alleen om deze redenen, kan het gebruik van vrijheid beperkende maatregelen in overweging worden genomen in AZ Nikolaas. Een bijkomende voorwaarde is dat alle andere alternatieven geen baat hadden. Elk persoon heeft immers een fundamenteel recht op vrijheid. Het beperken van iemands vrijheid zal steeds een inbreuk zijn op het welzijn van de patiënt.


Om de hulpverlener te ondersteunen in het beslissingsproces én om respectvol om te gaan met de patiënt en de naasten, is een protocol uitgewerkt voor het gebruik van fysieke fixatiemiddelen. Het toepassen van fysieke fixatie is een verpleegtechnische handeling. In die zin kan een verpleegkundige beslissen om fixatie op te starten (zonder medisch voorschrift). Vrijheidsberperking door middel van medicatie (kalmeringsmiddelen, slaapmedicatie enz.) blijft een medische handeling en kan enkel op voorschrift wordt toegediend.


De besluitvorming voor fixatie vertrekt vanuit het waarborgen van de veiligheid van de zorgvrager of andere patiënten. Rekening houdend met de ernst van de situatie moet de beslissing worden voorafgegaan door een geïnformeerde toestemming van de patiënt of de vertegenwoordiger. Daarnaast is (multidisciplinair) overleg met een collega verpleegkundige en/of een arts noodzakelijk. Op deze manier wordt gestreefd naar een gedeelde verantwoordelijkheid.  De toepassing dient te gebeuren op een veilige manier, kortdurend en volgens de geldende voorschriften van de fabrikant.  Tot slot wordt de nadruk gelegd op regelmatige controle van de gezondheidstatus, het comfort en basisbehoeften (eten, drinken, uitscheiding), het veilig toepassen van fixatiemateriaal, de noodzakelijkheid van de fixatiemaatregelen en een grondige rapportering in het patiëntendossier.

AZ Nikolaas streeft naar een fixatie arm beleid. Daarom wordt getest met alternatieven zoals een bewegingsdetector, een alarmmat, bedspondebeschermers, handschoenen enz.