Webcontent weergeven

Vrijheid beperkende maatregelen

 

AZ Nikolaas heeft een warm hart voor top zorg. Om top zorg te bieden, is aandacht nodig voor persoonlijke waardigheid en veiligheid van de zorgvrager. Dit sluit aan bij de doelstelling om fixatie-arm te werken. Elk persoon heeft immers een fundamenteel recht op vrijheid. Om de veiligheid van de patiënt, een andere patiënt of een medewerker te waarborgen en alleen om deze redenen, kan het gebruik van vrijheid beperkende maatregelen in overweging worden genomen. Bij de keuze van het materiaal dient steeds te worden gekeken naar de minst ingrijpende handeling. AZ Nikolaas heeft daarvoor geïnvesteerd in een verpleegdeken, een bewegingsdetector, halve deuren enz. We zijn er ons van bewust dat elke maatregel steeds een inbreuk zal blijven  betekenen op het welzijn van de patiënt.


Om de hulpverlener te ondersteunen in het beslissingsproces én om respectvol om te gaan met de patiënt en de naasten, is een protocol uitgewerkt voor het gebruik van fysieke fixatiemiddelen. Het toepassen van fysieke fixatie is een verpleegtechnische handeling. Een voorschrift van de arts is niet vereist. Vrijheidsbeperking door middel van medicatie (kalmeringsmiddelen, slaapmedicatie enz.) blijft een medische handeling en kan wel enkel op voorschrift wordt toegediend.


De besluitvorming voor fixatie vertrekt vanuit het waarborgen van de veiligheid van de zorgvrager of andere patiënten. Rekening houdend met de ernst van de situatie moet de beslissing worden voorafgegaan door een geïnformeerde toestemming van de patiënt of de vertegenwoordiger. Daarnaast is (multidisciplinair) overleg met een collega verpleegkundige en/of een arts noodzakelijk. Op deze manier wordt gestreefd naar een gedeelde verantwoordelijkheid.  De toepassing dient te gebeuren op een veilige manier, kortdurend en volgens de geldende voorschriften van de fabrikant.  De nadruk wordt gelegd op regelmatige controle van de gezondheidsstatus, het comfort en basisbehoeften (eten, drinken, uitscheiding), het veilig toepassen van fixatiemateriaal, de noodzakelijkheid van de fixatiemaatregelen en een grondige rapportering in het patiëntendossier.

Nazorg is ook een belangrijke schakel in dit proces. Dat kan gebeuren door een gesprek met de zorgvrager en/of naasten, door de situatie en genomen beslissingen regelmatig in het team te bespreken.


Om het proces van besluitvorming, opstarten, tot stopzetting en nazorg te ondersteunen op de verblijfsafdelingen, is in 2017 opgestart met het fixatieteam.