Webcontent weergeven

Fonds Vrienden van Abram

beheerd door de Koning Boudewijnstichting

VZW Abram is een zorgnetwerk dat door zorginhoudelijke, ondersteunde en intersectorale samenwerking continu zoekt naar meerwaarden voor de cliënten en de medewerkers van de partners. In de schoot van VZW Abram werd ook het Fonds Vrienden van Abram opgericht. In de periode 2018-2019 hoopt het Fonds, mede dankzij uw steun vier projecten te kunnen realiseren.

 

Kindvriendelijk ziekenhuis (AZ Nikolaas)
***018/0250/00142***

Kinderen in een ziekenhuis, het blijft een moeilijke combinatie. AZ Nikolaas wenst de jongste patiëntjes overal een welkom gevoel te geven door wachtzalen meer kindvriendelijk in te richten. Focus ligt op de dienst spoedgevallen, de diverse radiologiediensten en de wachtzaal Neus-, Keel- en Oorziekten.


Aankoop fietsen (vzw Spoor 56, jeugdzorg)
***018/0250/00243***

De jeugdzorg tracht kinderen het vrij gevoel te geven dat fietsen met zich meebrengt. Dit biedt ook de vrijheid aan de jongere om zich te verplaatsen naar de bib, sportclub,… De aankoop van fietsen is jammer genoeg budgettair niet vanzelfsprekend. Geeft u ons een duwtje in de rug?

 

Ondersteunen van vrije tijd (vzw LIA, jeugdzorg)

***018/0250/00344***
Het uitoefenen van hobby's en kunnen genieten van een vakantie is voor kinderen en jongeren een manier om een eigen netwerk op te bouwen. Hierdoor kunnen jongeren tot succeservaringen komen die leiden tot een positiever zelfbeeld. Uw steun zorgt voor deze extra stimulans voor onze jongeren!

De Tovertafel (vzw Samen Ouder, ouderenzorg)
***018/0250/00445***
Personen met dementie vertoeven vaak in hun eigen wereld. Middels het spel met de tovertafel worden ze op een actieve en speelse manier geprikkeld om binnen de eigen mogelijkheden in interactie te treden met elkaar. Door bewegende beelden die reageren op aanrakingen, wordt zowel de fysieke als de cognitieve activiteit gestimuleerd. Het laat toe om bewoners, samen rond eenzelfde tafel, uit hun isolement te halen. De tafel zorgt ook voor interactie tussen ouderen en (klein)kinderen ook als dit cognitief niet echt meer mogelijk is.

Wil u ons graag steunen?
Dat kan via storting op bankrekeningnummer BE10 0000 0000 0404 Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel

*gebruik de bijhorende gestructureerde mededeling van het project.

 

Giften vanaf 40,00 euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33WIB).

Meer informatie

VZW Abram
Hospitaalstraat 17, 9100 Sint-Niklaas

www.vzwabram.be | info@vzwabram.be