Agrégateur de contenus

Revenir à la page complète
« Retour

2017.06 AZ Nikolaas stelt fixatieteam voor

Een maatregel die de vrijheid van een persoon beperkt, is een ingrijpende handeling voor zowel de zorgvrager, de naasten als de zorgverlener. Het is belangrijk dat een fixatie-interventie doordacht gebeurt, tot en met de nazorg. Is de maatregel in verhouding tot de oorzaak? Is een alternatief mogelijk? Wordt gehandeld conform de patiëntenrechtenwet?

Een ethische benadering is nodig om vast te stellen dat vrijheidsbeperking de enige en laatste interventie is om in die omstandigheid te doen. De uiteindelijke beslissing dient objectief, in overleg en onderbouwd te gebeuren.

Daarom stelde AZ Nikolaas een fixatieteam samen dat kan zorgen voor de nodige ondersteuning. Doordat het fixatieteam multidisciplinair is samengesteld kan de impact van een maatregel op de zelfredzaamheid en het welbevinden van de patiënt vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd.