Agrégateur de contenus

Revenir à la page complète
« Retour

2017.06 Onderwijsinspectie bezocht Kinder-en Jeugdpsychiatrie

De onderwijsinspectie deed eind april een doorlichting van de onderwijsactiviteiten op de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van AZ Nikolaas.

Voor de lesactiviteiten werken we met twee leeftijdsgroepen, een groep met kinderen van 6 tot 12 jaar en een groep met jongeren van 12 tot 18 jaar. Twee leerkrachten staan in voor de begeleiding. Tijdens de doorlichting werd er gescoord op de organisatie van het lesgebeuren, het didactisch materiaal, de infrastructuur, een individueel handelingsplan per kind,…

De Kinder- en Jeugdpsychiatrie kreeg alvast een goed rapport van de inspecteurs. Er kwam positieve feedback over o.a. de flexibiliteit van onze leerkrachten en de inspanningen die het team levert om de betrokkenheid tussen onderwijs, de ouders en de thuisschool te stimuleren. Ook het ruime leslokaal en de beschikbare materialen (pc's en smartboard)  kwamen positief in beeld.