Agrégateur de contenus

Revenir à la page complète
« Retour

2016.03 AZ Nikolaas geslecteerd als pilootproject Maggie De Block

AZ Nikolaas is geselecteerd als één van de zeven pilootprojecten met als thema 'bevallen met verkort ziekenhuisverblijf' in het hervormingsplan van Maggie De Block.

AZ Nikolaas werkt aan een zorgpad voor perinatale zorg dat de prenatale zorg, de zorg tijdens de bevalling en de postnatale zorg integreert in één doorlopend geheel zodat de zorgcontinuïteit wordt nagestreefd. Ook de belangrijke preconceptie periode wordt hieraan toegevoegd. Binnen dit zorgpad streven we in het bijzonder een optimale begeleiding van kwetsbare gezinnen na. 

AZ Nikolaas wil met dit zorgpad de gelegenheid aangrijpen om ondanks een kortere ligduur na bevalling, de ouders continuïteit van zorg op hun maat te bieden en de ziekenhuiszorg beter te integreren in het netwerk van zorg rondom moeder en kind.