Affichage de contenus web

Aangepaste bezoekregeling

 

Als gevolg van de COVID-19-epidemie zijn er tijdelijk bijzondere maatregelen van kracht met betrekking tot de bezoekregeling in ons ziekenhuis. Bezoek is enkel voor bepaalde patiënten en onder strikte voorwaarden mogelijk. Zo dient men vanaf nu een bezoekmoment in te plannen via onze website en zijn er aangepaste regels met betrekking tot het aantal bezoeken, het moment, de duurtijd van het bezoek, enz.

 

Wie mag bezoek ontvangen?

 • Patiënten die, niet COVID-19-positief of COVID-19-verdacht zijn, mogen bezoek ontvangen.
 • Patiënten met COVID-19 of patiënten die symptomen vertonen van COVID-19 en in afwachting zijn van de testresultaten mogen geen bezoek ontvangen.
 • Uitzonderingen:
  Voor kritiekzieke patiënten of patiënten gehospitaliseerd op een van onderstaande afdelingen gelden er specifieke afspraken. De patiënt en/of de familie wordt hierover geïnformeerd door de verpleegkundigen van de afdeling.
  • Intensieve zorgen
  • CCU-NCU
  • Materniteit / Neonatologie
  • Kinderafdeling (pediatrie)
  • Palliatieve eenheid
  • Kinder- en jeugdpsychiatrie

 

Wie mag op bezoek komen?

 • Mensen die zich ziek voelen, of symptomen vertonen die mogelijk op COVID-19 wijzen, mogen niet op bezoek komen.
  Mogelijke symptomen van COVID-19 zijn:
  • Koorts > 37,5°C
  • Hoesten
  • Acute vermoeidheid
  • Spier- of hoofdpijn
  • Verminderde eetlust
  • Verlies reuk- en/of smaakzin
  • Acute ademnood
 • Wie recent terugkeerde uit een risicogebied, zoals geformuleerd op de website https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland, mag niet op bezoek komen.
   
 • Er wordt aanbevolen om, zoals ook door de nationale veiligheidsraad voorgeschreven in de thuissituatie, zoveel mogelijk dezelfde bezoeker te ontvangen. Op die manier blijft het aantal verschillende contacten beperkt en daalt het risico op besmetting.
   

Wanneer en hoe vaak mag men op bezoek komen?

 • Vanaf de eerste hospitalisatiedag mogen er elke dag, tijdens onderstaande bezoekuren, maximum 2 bezoekers langskomen voor maximum 1 uur.
 • Bezoekuren: op weekdagen tussen 17.30 en 19.30 uur en in het weekend of op feestdagen tussen 15.00 en 17.00 uur.
   

Hoe kan men een bezoekmoment inplannen?

 • De patiënt ontvangt bij opname in het ziekenhuis een brief met in bijlage een persoonlijke bezoekerscode. Hij beslist aan wie hij deze code geeft.
 • Medewerkers van het ziekenhuis zullen deze code niet communiceren aan derden, tenzij op expliciete vraag van de patiënt.
 • Aan de hand van deze code kan men, op onze website dagelijks maximum 2 bezoekmomenten van maximum 1 uur inplannen.
 • Na het inplannen van een bezoekmoment op onze website dient men het bezoekersticket met daarop een barcode te downloaden. U kunt er ook voor kiezen om dit ticket in uw mailbox te ontvangen.
 • Dit bezoekersticket dient men afgeprint of op de smartphone te tonen bij aanmelding aan het onthaal van het ziekenhuis, waar de de barcode gescand zal worden.
 • Opgelet, dit bezoekersticket is enkel geldig op de geboekte dag. Controleer steeds de datum die op het ticket staat, voor u naar het ziekenhuis komt.
 • Wanneer men geen toegang heeft tot internet, dan kan men, tussen 07.00 en 20.00 uur telefonisch contact opnemen met het onthaal van het ziekenhuis (03 760 60 60). U dient echter wel over de unieke bezoekerscode te beschikken. Een van onze medewerkers plant het bezoekmoment in en het bezoekersticket zal op de dag van het bezoek klaarliggen aan het onthaal.
Opgelet! Deze regeling is enkel van toepassing voor mensen die niet in de mogelijkheid zijn om zelf een bezoekmoment in te plannen. Het opzoeken van de bezoekerstickets op de dag van het bezoek brengt aan het onthaal vertraging met zich mee, wat ten koste gaat van de bezoektijd.

Affichage de contenus web

PLAN HIER UW BEZOEKMOMENT

 

Opgelet! Deze toepassing werkt niet in Internet explorer.

Gelieve gebruik te maken van Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox

Affichage de contenus web

Waarmee moet men rekening houden als men naar het ziekenhuis komt?
Als ziekenhuis doen wij er alles aan om onze patiënten tijdens hun verblijf in ons ziekenhuis te beschermen tegen een mogelijke besmetting met het COVID-19-virus. Door bezoekers toe te laten vergroot het risico dat iemand onbewust het virus binnen de muren van het ziekenhuis brengt.
 

We verwachten dan ook dat zowel patiënten als bezoekers mee de verantwoordelijkheid opnemen voor het welzijn van al onze patiënten en medewerkers en de richtlijnen steeds strikt toepassen. Gebeurt dit niet, dan kan men de toegang tot het ziekenhuis geweigerd worden.

 

 • Voor men naar het ziekenhuis komt
  • Mensen die zich ziek voelen, of symptomen vertonen die mogelijk op COVID-19 wijzen, mogen niet op bezoek komen.
   Mogelijke symptomen van COVID-19 zijn:
   • Koorts > 37,5°C
   • Hoesten
   • Acute vermoeidheid
   • Spier- of hoofdpijn
   • Verminderde eetlust
   • Verlies reuk- en/of smaakzin
   • Acute ademnood
  • Wie recent terugkeerde uit een risicogebied, zoals geformuleerd op de website https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland, mag niet op bezoek komen.
    
  • Van zodra men in het ziekenhuis toekomt dient men een mondmasker te dragen. Ook op de patiëntenkamer. Wij adviseren om dit reeds voor aankomst op te zetten. Maskers met ventielen zijn niet toegelaten. Heeft u bij aankomst in het ziekenhuis geen mondmasker, dan kunt u een aankopen (€ 1).
  • Voorlopig mag men geen bloemen of planten meebrengen, ook etenswaren die snel bederven zijn niet toegelaten. Tijdschriften, kranten, boeken, kaartjes zijn wel welkom.
  • Tot nader bericht blijven zowel de cafetaria als het ziekenhuiswinkeltje gesloten voor patiënten en bezoekers.
  • Vraag, indien mogelijk, al vooraf aan de patiënt op welke afdeling hij verblijft en wat het straat- en kamernummer is.
    
 • Bij aankomst in het ziekenhuis
  • Bij aankomst in het ziekenhuis dient men de handen te ontsmetten.
  • Heeft u geen mondmasker, dan kunt u aan het onthaal een kopen (€1).
  • Ook in het ziekenhuis dient men steeds 1,5 meter afstand te houden.
  • Hou het bezoekersticket of uw smartphone klaar om de barcode te laten scannen.
  • Indien nodig kunt u aan het onthaal het straat- en kamernummer van de patiënt opvragen.
    
 • Bij de patiënt op de kamer
  • Zowel voor het binnengaan, als bij het verlaten van de kamer dient men de handen te ontsmetten.
  • Zowel de patiënt als de bezoeker dragen gedurende het bezoekmoment op de patiëntenkamer een mondmasker. Zowel neus, mond als kin moeten steeds bedekt zijn.
  • Ook op de kamer moeten de afstandsregels zo goed mogelijk toegepast worden. Probeer steeds 1,5 meter afstand te bewaren.
  • Het is niet toegelaten om samen met de patiënt de kamer te verlaten of te gaan wandelen.
  • Raak enkel noodzakelijke voorwerpen aan.
  • Respecteer de maximum duurtijd (1 uur) van het bezoekmoment.
  • Gebruik nooit de toiletten of de badkamer op de kamer van de patiënt. Indien nodig zijn er publieke toiletten op de gang van de afdeling.