Affichage de contenus web

Waarmee moet u als bezoeker rekening houden als u naar het ziekenhuis komt?

 

Als ziekenhuis doen wij er alles aan om onze patiënten tijdens hun verblijf in ons ziekenhuis te beschermen tegen een mogelijke besmetting met het COVID-19-virus. Door bezoekers toe te laten vergroot het risico dat iemand onbewust het virus binnen de muren van het ziekenhuis brengt.

 

We verwachten dan ook dat u als bezoeker mee de verantwoordelijkheid opneemt voor het welzijn van onze patiënten en medewerkers, en onderstaande afspraken strikt toepast. Weigert u dit, dan kunnen we u de toegang tot het ziekenhuis weigeren. 

 

Affichage de contenus web

PLAN HIER UW BEZOEKMOMENT

 

Opgelet! Deze toepassing werkt niet in Internet explorer.

Gelieve gebruik te maken van Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox

Affichage de contenus web

Aangepaste bezoekregeling

 

Als gevolg van de COVID-19-epidemie zijn er tijdelijk bijzondere maatregelen van kracht met betrekking tot de bezoekregeling in ons ziekenhuis. Bezoek is enkel voor bepaalde patiënten en onder strikte voorwaarden mogelijk. Zo dient men vanaf nu een bezoekmoment in te plannen via onze website en zijn er aangepaste regels met betrekking tot het aantal bezoeken, het moment, de duurtijd van het bezoek, enz.

 

Wie mag bezoek ontvangen?

 • Patiënten die, niet COVID-19-positief of COVID-19-verdacht zijn, mogen bezoek ontvangen.
 • Patiënten met COVID-19 of patiënten die symptomen vertonen van COVID-19 en in afwachting zijn van de testresultaten mogen geen bezoek ontvangen.
 • Uitzonderingen:
  Voor kritiekzieke patiënten of patiënten gehospitaliseerd op een van onderstaande afdelingen gelden er specifieke afspraken. De patiënt en/of de familie wordt hierover geïnformeerd door de verpleegkundigen van de afdeling.
  • Intensieve zorgen
  • CCU-NCU
  • Materniteit / Neonatologie
  • Kinderafdeling (pediatrie
  • Palliatieve eenheid
  • Kinder- en jeugdpsychiatrie

 

Wie mag op bezoek komen?

 • Mensen die zich ziek voelen, of symptomen vertonen die mogelijk op COVID-19 wijzen, mogen niet op bezoek komen. 
 • Wie recent terugkeerde uit een rood gebied, zoals geformuleerd op de website van de federale overheidsdienst Buitenlandse zaken, mag niet op bezoek komen gedurende de eerste 14 dagen die volgen op uw terugkeer.  U bent dan ook in quarantaine.
 • Wie recent terugkeerde uit een oranje gebied, zoals geformuleerd op de website van de federale overheidsdienst Buitenlandse zaken, raden wij aan om niet op bezoek te komen gedurende de eerste 14 dagen die volgen op uw terugkeer. 
 • Er wordt aanbevolen om, zoals ook door de nationale veiligheidsraad voorgeschreven in de thuissituatie, zoveel mogelijk dezelfde bezoeker te ontvangen. Op die manier blijft het aantal verschillende contacten beperkt en daalt het risico op besmetting.
 • Kinderen jonger dan 16 jaar mogen niet op bezoek komen bij een patiënt in het ziekenhuis. Uitzondering op deze regel is de materniteit waar broertjes en zusjes van de pasgeboren kindjes wel worden toegelaten.
   

Wanneer en hoe vaak mag men op bezoek komen?

 • Vanaf de eerste hospitalisatiedag mag er elke dag, tijdens onderstaande bezoekuren, maximum 1 bezoeker langskomen voor maximum 1 uur.
 • Bezoekuren: op weekdagen tussen 17.30 en 19.30 uur en in het weekend of op feestdagen tussen 15.00 en 17.00 uur.
   

Hoe kan men een bezoekmoment inplannen?

 • De patiënt ontvangt bij opname in het ziekenhuis een brief met in bijlage een persoonlijke bezoekerscode. Hij/zij beslist aan wie hij deze code geeft.
 • Medewerkers van het ziekenhuis zullen deze code niet communiceren aan derden, tenzij op expliciete vraag van de patiënt.
 • Aan de hand van deze code kan men, op onze website dagelijks maximum 1 bezoekmoment van maximum 1 uur inplannen.
 • Na het inplannen van een bezoekmoment op onze website dient men het bezoekersticket met daarop een barcode te downloaden. U kunt er ook voor kiezen om dit ticket in uw mailbox te ontvangen.
 • Dit bezoekersticket dient men afgeprint of op de smartphone te tonen bij aanmelding aan het onthaal van het ziekenhuis, waar de de barcode gescand zal worden.
 • Opgelet, dit bezoekersticket is enkel geldig op de geboekte dag. Controleer steeds de datum die op het ticket staat, voor u naar het ziekenhuis komt.
 • Wanneer men geen toegang heeft tot internet, dan kan men, tussen 07.00 en 20.00 uur telefonisch contact opnemen met het onthaal van het ziekenhuis (03 760 60 60). U dient echter wel over de unieke bezoekerscode te beschikken. Een van onze medewerkers plant het bezoekmoment in en het bezoekersticket zal op de dag van het bezoek klaarliggen aan het onthaal.
Opgelet! Deze regeling is enkel van toepassing voor mensen die niet in de mogelijkheid zijn om zelf een bezoekmoment in te plannen. Het opzoeken van de bezoekerstickets op de dag van het bezoek brengt aan het onthaal vertraging met zich mee, wat ten koste gaat van de bezoektijd.