Affichage de contenus web

Uw verblijf op materniteit

 

Naar aanleiding van de maatregelen m.b.t. COVID-19 zijn onderstaande richtlijnen van kracht op onze dienst materniteit:

  • U kunt dag en nacht via de hoofdingang aan de Moerlandstraat het ziekenhuis in.
  • Uw partner mag aanwezig zijn bij de bevalling, tenzij hij/zij ziek is (koorts, gecombineerd met ademhalingsproblemen en hoesten). In dat geval mag hij/zij ook niet op bezoek komen.
  • Uw partner mag bij u op de kamer blijven en overnachten op materniteit, tenzij hij/zij ziek is (koorts, gecombineerd met ademhalingsproblemen en hoesten). Hij/zij dient zoveel mogelijk op uw kamer te blijven. Rondlopen op de afdeling dient zoveel mogelijk te worden beperkt. 1 maal per dag (24 uur) mag hij/zij naar huis.
  • Naast de partner is er geen bezoek toegelaten. Ook geen broertjes of zusjes.