Affichage de contenus web

Factuur

 

Ons ziekenhuis factureert aan het einde van de maand volgend op uw verblijf of bezoek aan het ziekenhuis. Het kan dus enkele weken duren alvorens u uw factuur ontvangt. Bij een langdurige hospitalisatie worden er tussentijdse facturen opgemaakt. Deze kunt u desgewenst bij een familielid laten toekomen door aan de inschrijvingsbalie een aangepast facturatieadres op te geven.

 

Als u aangesloten bent bij een ziekenfonds betaalt u enkel het persoonlijk aandeel (remgelden) en de supplementen van uw ziekenhuisverblijf. De overige kosten regelt het ziekenhuis rechtstreeks met uw ziekenfonds. bent u niet of niet geldig aangesloten bij een ziekenfonds en is uw opname niet het gevolg van een arbeidsongeval, dan dient u het volledige bedrag van de ziekenhuisfactuur zelf te betalen.

 

Indien u beschikt over een hospitalisatieverzekering, adviseren wij u om contact op te nemen met uw verzekeraar aangaande de waarborgen in uw polis.

 

Is uw hospitalisatie het gevolg van een arbeidsongeval, vergeet dan niet aangifte te doen bij de arbeidsongevallenverzekering. Deze betaalt uw factuur aan het ziekenhuis, met uitsluiting van de supplementen voor een individuele kamer en het kamercomfort.

 

De factuur die u ontvangt wordt ook wel 'uittreksel verpleegnota' genoemd. Elk ziekenhuis is verplicht om hetzelfde model te gebruiken.

 

Affichage de contenus web

Affichage de contenus web

Heeft u vragen in verband met uw rekening? Of wenst u een kostprijsraming?
Neem dan gerust contact op met het financieel aanspreekpunt
(03 760 79 18 - fasp@aznikolaas.be).

U kunt ook voor persoonlijke toelichting bij hen terecht (campus Sint-Niklaas - Moerlandstraat, aanmelden aan de receptie). Zij helpen u graag verder.

Openingsuren:
Maandag tot en met donderdag: van 08.30 uur tot 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 uur tot 16.00 uur.
Op aanvraag tot 18.00 uur.