Affichage de contenus web Affichage de contenus web

Financiële informatie

 

Wat uw verblijf in het ziekenhuis zal kosten hangt af van verschillende factoren. In deze rubriek proberen wij alle elementen die hierbij een rol spelen te verduidelijken.

Belangrijk is echter dat u vóór uw behandeling de financiële consequenties van uw ingreep of behandeling bespreekt met uw behandelende arts. Het verblijf in een éénpersoonskamer, het feit dat uw arts al dan niet geconventioneerd is, enz. hebben een belangrijke invloed op de uiteindelijke kosten die ten laste van de patiënt vallen.

Aarzel niet om verduidelijking te vragen indien u bepaalde zaken niet volledig begrijpt.