Affichage de contenus web

Internationale code voor het op de markt brengen van kunstvoeding

 

AZ Nikolaas gaat voor een steeds betere kwaliteit van zorg. Naast de tien vuistregels voor het welslagen van borstvoeding volgt AZ Nikolaas eveneens de Internationale gedragscode voor het op de markt brengen van moedermelkvervangende producten. Opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie.

 

  • De code is gericht op de bescherming en bevordering van borstvoeding door te zorgen voor een juiste marketing en distributie van moedermelkvervangende producten.
  • Er wordt geen reclame gemaakt voor moedermelkvervangende producten. Dit geldt ook voor zuigflessen en spenen.
  • Er worden geen gratis stalen uitgedeeld. De informatie wordt gegeven op een wetenschappelijk correcte manier. Om deze reden worden er geen roze dozen of blauwe zakken meer verdeeld.
  • Alle producten moeten aan hoge kwaliteitseisen voldoen, worden veilig bewaard en gehanteerd volgens de geldende richtlijnen. Dit alles in het kader van doorgedreven hygiënemaatregelen.