Affichage de contenus web

Ombudsdienst

Alle medewerkers van het AZ Nikolaas streven naar kwaliteit in alle aspecten van de zorgverlening. Ondanks dit opzet kan het gebeuren dat u niet volledig tevreden bent over bepaalde aspecten van uw behandeling of verblijf. Het ziekenhuis voorziet dan ook in een Ombudsdienst waar u terecht kunt om uw opmerkingen of bezorgdheden/ongenoegen te uiten. U kunt hier ook terecht voor informatie inzake de wetgeving op de patiëntenrechten evenals het opvragen van een afschrift van uw patiëntendossier dan wel het verzoek tot inzage in uw patiëntendossier.


De Ombudsdienst onderzoekt de klachten, bemiddelt tussen de klager en de zorgverstrekker en tracht tot een aanvaardbare oplossing te komen voor alle partijen. Om die reden zijn anonieme klachten niet ontvankelijk.

De Ombudsdienst is verplicht het beroepsgeheim te respecteren en een strikte neutraliteit en onpartijdigheid in acht te nemen. Er wordt dus geen partij gekozen, noch voor de klager, noch voor de zorgverstrekker.

 

U kunt de Ombudsdienst bereiken:

  • Telefonisch: 03 760 28 50
  • Via mail: ombudsdienst@aznikolaas.be
  • Via post: Ombudsdienst AZ Nikolaas, Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas
  • Een gesprek is mogelijk op afspraak

We zijn bereikbaar op de volgende momenten: 
 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Voormiddag 09.00 - 12.00 09.00 - 12.00 / 09.00 - 12.00 09.00 - 12.00
Namiddag / / / / /