Affichage de contenus web Affichage de contenus web

Ombudsdienst

Alle medewerkers van het AZ Nikolaas streven naar kwaliteit in alle aspecten van de zorgverlening. Ondanks dit opzet kan het gebeuren dat u niet volledig tevreden bent over bepaalde aspecten van uw behandeling of verblijf. Het ziekenhuis voorziet dan ook in een Ombudsdienst waar u terecht kunt om uw opmerkingen of bezorgdheden/ongenoegen te uiten. U kunt hier ook terecht voor informatie inzake de wetgeving op de patiëntenrechten evenals het opvragen van een afschrift van uw patiëntendossier dan wel het verzoek tot inzage in uw patiëntendossier.


De Ombudsdienst onderzoekt de klachten, bemiddelt tussen de klager en de zorgverstrekker en tracht tot een aanvaardbare oplossing te komen voor alle partijen. Om die reden zijn anonieme klachten niet ontvankelijk.

De Ombudsdienst is verplicht het beroepsgeheim te respecteren en een strikte neutraliteit en onpartijdigheid in acht te nemen. Er wordt dus geen partij gekozen, noch voor de klager, noch voor de zorgverstrekker.

 

U kunt de Ombudsdienst bereiken:

  • Telefonisch: 03 760 28 50
  • Via mail: ombudsdienst@aznikolaas.be
  • Via post: Ombudsdienst AZ Nikolaas, Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas
  • Een gesprek is mogelijk op afspraak

De medewerkers van de Ombudsdienst zijn aanwezig op volgende momenten:

 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Voormiddag 09.00 - 12.00 09.00 - 12.00 09.00 - 12.00 / 09.00 - 12.00
Namiddag / 14.00 - 16.00 / / 14.00 - 16.00

 

Tijdens een persoonlijk gesprek, overleg of bij afwezigheid wordt ons antwoordapparaat opgezet. Wij verzoeken u later terug te bellen of een boodschap in te spreken na de toon. Gelieve hierbij steeds uw naam, voornaam, geboortedatum en telefoonnummer te vermelden. Wij nemen dan contact met u op.