Affichage de contenus web

 

Affichage de contenus web

Affichage de contenus web

Affichage de contenus web

Affichage de contenus web

Affichage de contenus web

Affichage de contenus web

Webcontent weergeven (Globaal)

Nieuws

Agrégateur de contenus

« Retour

28/10/2019 - Psychiatrische afdeling betrekt patiënten actief bij de zorg met 'bedsidebriefing'

AZ Nikolaas is voortdurend op zoek naar manieren om patiënten actief te betrekken bij de zorg. De bedsidebriefing is een ziekenhuisbreed project dat in de toekomst op verschillende afdelingen opstart. Sinds begin oktober geven verpleegkundigen van de psychiatrische afdeling (PAAZ) hun overdracht bij de patiënt in de kamer (bedsidebriefing).

 

In de algemene ziekenhuiswereld is het systeem van deze briefings al meer ingeburgerd. Maar binnen de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis is het nog vrij uniek. Met de invoering van de bedsidebrieng op de PAAZ AZ Nikolaas nemen zij een pioniersrol op binnen de geestelijke gezondheidszorg.

De verpleegkundigen geven hun overdracht tussen de vroege en de late ploeg in de kamer van de patiënt en niet in de verpleegpost. Zo is de patiënt meer betrokken en beter geïnformeerd. De privacy van de patiënt is uiteraard zeer belangrijk. Daarom mogen er geen bezoekers bij de overdracht aanwezig zijn (tenzij de patiënt hier zelf toestemming voor geeft). Op het einde van de overdracht zullen de verpleegkundigen vragen of de patiënt nog iets toe te voegen heeft.

Getuigenis patiënt S.D.B.
"Ik ervaar dit als iets zeer positief. Je wordt als patiënt gehoord en dat is belangrijk. Je krijgt het gevoel dat de verpleging zeer betrokken is bij jouw proces, gevoelens en gedachten. Hierdoor krijg je het gevoel er niet alleen voor te staan op weg naar je 'genezing'. Omdat je ook je eigen inbreng hebt kan je ook eventuele subjectieve observaties van de verpleegkundigen corrigeren. Ik kan dit alleen verder toejuichen. Mijn ervaringen in de psychiatrie leren dat de samenwerking en de openheid tussen verpleging en patiënt zeer belangrijk is, ik heb er in het verleden negatieve ervaringen met gehad. De bedside briefing is een meerwaarde in je genezingsproces."

Getuigenis patiënt A.S.
"Persoonlijk vind ik de bedsidebriefing heel positief. Als patiënt ben je op de hoogte van je eigen briefing en je hoort ook dat de communicatie goed loopt tussen de beide ploegen. Er kan geen discussie ontstaan over de informatie die wel of niet doorgegeven zou zijn. Je krijgt ook de mogelijkheid om zelf dingen toe te voegen of opmerkingen te geven. Wat ik ook wel aangenaam vind, is het feit dat je het hele avondteam te zien krijgt. Het is toch een meerwaarde als patiënt omdat je meer betrokkenheid voelt. Het is ook fijn om te horen hoe ze op de hoogte zijn van bepaalde informatie die je zelf eerder op de dag, of ervoor, gegeven hebt."
 

Afbeelding Bedsidebriefing (bron Pixabay)