Affichage de contenus web

10 duidelijke afspraken

Voor uw en onze veiligheid en gezondheid

 

 1. Deze afspraken zijn een samenvatting van het Reglement Inwendige Orde. De toegang tot het ziekenhuis wordt geweigerd aan wie dit reglement niet naleeft of storend gedrag vertoont.
   
 2. Respecteer de rust en de stilte eigen aan het ziekenhuis. Verbaal geweld tegenover om het even wie is uit den boze. Fysiek geweld zal altijd gemeld worden aan de interne veiligheidsdienst en de politie.
   
 3. Zorg ervoor dat u zich altijd kunt identificeren.
   
 4. Het fotograferen of filmen van zorgverleners, patiënten of bezoekers is streng verboden, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming hebt van de betrokkene(n).
   
 5. Het binnenbrengen van wapens of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt is verboden.
   
 6. Tegenover drugs geldt nultolerantie; de politie wordt steeds verwittigd.
   
 7. Roken is verboden, behalve op de daarvoor voorziene plaatsen. Het gebruik van alcohol in het ziekenhuis wordt afgeraden.
   
 8. Kom niet zonder goede reden (als patiënt, bezoeker, begeleider,...) naar het ziekenhuis.
   
 9. Respecteer de bezoekuren en openingsuren van het ziekenhuis en de cafetaria's.
   
 10. Respecteer de regels voor het parkeren van auto's en (brom)fietsen.

 

U kunt het Reglement Inwendige Orde ook steeds raadplegen aan de onthaalbalies van de verschillende campussen. Meer informatie kunt u ook nalezen in de informatiebrochure met rechten en plichten.