Affichage de contenus web

Deel 3: Samenvatting van de kosten

 

De derde pagina bevat een briefhoofd en het globaal overzicht van de ziekenhuiskosten.

 

Briefhoofd

Het briefhoofd bevat de identificatiegegevens van het ziekenhuis en van de patiënt. We kunnen deze opsplitsen in drie stukken:

 1. Links vindt u de identificatiegegevens van het ziekenhuis met de naam, het adres, het Rizivnummer, het erkenningsnummer en centraal telefoonnummer van AZ Nikolaas. Rechts vindt u uw naam en adres.
 2. In dit luik vindt u het factuurnummer, de opmaak- en verzenddatum van de factuur, uw opnamenummer (of ook inschrijvingsnummer genaamd) en uw patiëntennummer in het ziekenhuis.
 3. Hier vindt u aan de linkerzijde de opnameperiode waarin u verbleef in het ziekenhuis en aan de rechterzijde uw ziekenfondsgegevens indien van toepassing.

Samenvatting van de kosten

De samenvatting van de kosten bevat het totaal van de kosten ten laste van de patiënt per rubriek, een vermelding van de eventueel betaalde voorschotten en het bedrag dat u als patiënt nog dient te betalen.

Er is een opdeling in acht mogelijke rubrieken. Enkel de rubrieken die voor u van toepassing zijn worden vermeld. Mogelijk staan dus niet alle rubrieken op uw factuur. We sommen de rubrieken hier op, in de detail patiëntenfactuur gaan we er dieper op in.

 1. Verblijfskosten
  a.  Uw aandeel voor het ziekenhuisverblijf
  b.  Kamersupplement omdat u koos voor een éénpersoonskamer
 2. Forfaitair aangerekende kosten
 3. Apotheek - geneesmiddelen, parafarmacie, implantaten, medische hulpmiddelen
 4. Honoraria van zorgverleners (artsen en andere verstrekkers)
  a.  Uw aandeel voor honoraria
  b.  Supplementen omdat u koos voor een éénpersoonskamer
 5. Andere leveringen
 6. Ziekenvervoer
 7. Diverse kosten
 8. BTW

Vervolgens krijgt u de kost van de patiëntenfactuur te zien die ten laste is voor u als patiënt. Indien u een hospitalisatieverzekering hebt, wordt het bedrag vermeld dat aan uw verzekeringsmaatschappij wordt gefactureerd.

 

Daaronder wordt het bedrag vermeld dat aan uw ziekenfonds wordt aangerekend. Indien u een voorschot betaalde bij opname wordt dit bedrag afgetrokken van het totaalbedrag dat u moet betalen. Zowel het reçunummer, de datum waarop u het voorschot betaalde als het voorschotbedrag worden vermeld.

 

Tot slot vindt u het uiteindelijk te betalen bedrag met het rekeningnummer van het ziekenhuis.