Affichage de contenus web

Samenwerkingsverbanden

 

 • Brugzorghuis Mira (Hamme) | AZ Nikolaas, vzw Samen Ouder, Wit-Gele-Kruis
  Het brugzorghuis MIRA wil een brug slaan tussen ziekenhuis en thuis. Patiënten die ontslagklaar zijn voor het ziekenhuis, maar zich fysiek of mentaal nog niet klaar voelen om naar huis te gaan, kunnen terecht in brugzorghuis Mira. Het brugzorghuis biedt een aangepaste huiselijke omgeving, maaltijden, de permanente aanwezigheid van een zorgkundige, en hulp bij organisatie van de terugkeer naar huis. Hygiënische – en verpleegkundige zorgen worden verzorgd door een vaste dienst voor thuisverpleging, het Wit-Gele Kruis. Naar nood wordt er medische bijstand verzekerd.

  Een belangrijke voorwaarde is dat de gasten van het brugzorghuis enige mate van zelfredzaamheid hebben. Er kunnen ook mensen vanuit de thuisomgeving terecht die gedurende een korte periode wat meer ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld als ze zich wat verzwakt voelen na griep. Zo kan een onnodige ziekenhuisopname vermeden worden. www.brugzorghuismira.be
   
 • ABRAM VZW
  VZW ABRAM is een netwerk met als doelstelling het samenbrengen en ondersteunen van zorginstellingen op verschillende domeinen: zorginhoudelijke samenwerking, ondersteuning inzake personeelsbeleid, adviesrol inzake juridische problematieken, algemene dienstverlening, vertegenwoordiging naar beleid en overheid, ondersteuning in ontwikkeling en uitbouw van bestuursorganen. www.vzwabram.be

  In de schoot van VZW Abram werd ook het Fonds Vrienden van Abram opgericht. In de periode 2018-2019 hoopt het Fonds, mede dankzij uw steun vier projecten te kunnen realiseren. Klik hier voor meer informatie.
   
 • Radiotherapie
  AZ Nikolaas maakt deel uit van het Iridium Kankernetwerk, een breed samenwerkingsverband tussen zeven ziekenhuisgroepen: AZ Nikolaas, AZ Klina, AZ Monica, Sint-Jozef Malle, GZA, UZA en ZNA. Dankzij de hechte samenwerking op vlak van radiotherapie kan de medische expertise gebundeld worden zodat elke patiënt kan rekenen op een kwalitatief hoogstaande behandeling.
   
 • Cardiologie
  AZ Nikolaas werkt nauw samen met de hartcentra van het UZ Gent en het AZ Sint-Lucas Gent. Dit houdt in dat er gewerkt wordt volgens dezelfde hoge standaard van kwaliteitsrichtlijnen, procedures en behandelingsprotocols voor acute hartaandoeningen. Bovendien maken de drie ziekenhuizen gebruik van elkaars expertise en zullen zij voortdurend met elkaar in contact staan om kennis uit te wisselen en advies in te winnen.
   
 • Psychiatrie
  In februari 2014 startte het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia, in nauwe samenwerking met het AZ Nikolaas, een Kliniek voor Dagbehandeling op in de Stationsstraat in Beveren.