Affichage de contenus web

Wat brengt u mee bij een opname in het ziekenhuis?

 

Administratieve gegevens

Contactgegevens:

 • uw identiteitskaart of verblijfsvergunning;
 • naam, adres en telefoonnummer van een familielid of contactpersoon;
 • naam van uw huisarts.

Verzekeringsgegevens:

 • bij een eerste aanmelding in het ziekenhuis hebben wij uw mutualiteitsgegevens nodig: breng een kleefbriefje mee;
 • als u niet aangesloten bent bij een Belgische mutualiteit: een Europese verzekeringskaart of het document E112 of een garantiebrief van uw verzekering;
 • hebt u een hospitalisatieverzekering: breng de documenten of het pasje van de verzekeringsinstelling mee;
 • is uw verblijf het gevolg van een arbeidsongeval, dan hebben wij de volgende informatie nodig:
  • gegevens van uw werkgever (naam, adres en telefoonnummer);
  • gegevens van de verzekeringsmaatschappij (naam, adres, telefoonnummer en polisnummer);
  • gegevens van het arbeidsongeval (datum).
 • indien het een school- of een sportongeval betreft, betaalt uw ziekenfonds de kosten zoals bij een gewone opname. De oplegrekening dient u zelf terug te vorderen bij de verzekering van de school of sportclub;
 • betreft het een opname op de materniteit: gelieve naast de gegevens voor de gewone ziekenhuisopname tevens mee te brengen:
  • trouwboekje of erkenningsformulier;
  • eventueel uw moederboekje.

 

Medische gegevens

 • brief van uw huisarts of specialist;
 • medische documenten (medische rapporten, RX-foto's, labo bloedanalyses, ...) betreffende uw huidige en vroegere gezondheidstoestand;
 • geneesmiddelen (in de oorspronkelijke verpakking) die u thuis neemt en een lijst met dosis en tijdstip van inname;
 • gebeurt de terugbetaling van uw geneesmiddelen enkel door goedkeuring van de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds, bezorg dan het attest dat u gekregen hebt van het ziekenfonds aan de hoofdverpleegkundige van de dienst waar u opgenomen wordt. Hiervan zal dan een kopie gemaakt worden. Zonder kopie van het attest weigert het ziekenfonds immers de terugbetaling;
 • bloedgroepkaartje en zo mogelijk vaccinatiekaart;
 • dieetvoorschrift;
 • voorschriften voor allergieën;
 • identificatiekaartje pacemaker;
 • pre-anesthesie vragenlijst: aan de hand van deze vragenlijst kunnen wij ons een beeld vormen van uw lichamelijke conditie en gezondheidstoestand. U kunt deze vragenlijst samen met uw huisarts doornemen en invullen of hier downloaden.

 

Persoonlijke zaken

 • toiletgerief: handdoeken, washandjes, zeep, tandenborstel, tandpasta, scheergerief, kam, borstel, hygiënisch verband, zakdoeken, ...
 • nachtkleding, kamerjas, pantoffels (geen slippers);
 • eventueel schrijfgerief, lectuur en leesbril;
 • voor uw kind: Voorzie voldoende ondergoed, breng gerust het geliefkoosd speelgoed en de favoriete knuffel van uw kind mee. Het zal uw kind ongetwijfeld troost bieden.

Wat brengt u niet mee

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. Breng dus best geen grote geldsommen mee. Ook juwelen en andere waardevolle voorwerpen laat u best thuis of laat ze zeker nooit onbewaakt achter op de kamer. Indien u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, toch het slachtoffer wordt van diefstal, vindt u hier meer informatie.