Webcontent weergeven

Kostenramingen

Wenst u te weten hoeveel een opname, ingreep of prestatie kost? Deze kostenramingen geven weer in welke grootorde uw eigen bijdrage zal zijn. De ramingen zijn gebaseerd op recente facturen en geven een zo actueel mogelijk beeld wat de kost is. Hou er rekening mee dat de uiteindelijke factuur kan afwijken op basis van uw individuele behandeling.


Voor onderstaande specialisme en ingrepen bieden we u een raming aan. Dit voor ‘gewoon rechthebbende'1 en mensen met een ‘verhoogde tegemoetkoming'2. Uw mutualiteit kan u informeren wat uw verzekerbaarheid is. Bent u niet aangesloten bij een Belgische mutualiteit, vindt u de raming onder ‘zelfbetalend'3.


Wenst u een kostenraming voor een ingreep die hier niet vermeldt wordt,  neem dan contact op met de medewerkers van het financieel aanspreekpunt via fasp@aznikolaas.be of 03 760 79 18.


1gewoon rechthebbende: u bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds en heeft recht op terugbetaling van geneeskundige verzorging.

2verhoogde tegemoetkoming: u bent aangesloten met een statuut van verhoogde tegemoetkoming bij een Belgisch ziekenfonds en heeft recht op een hogere terugbetaling van geneeskundige verzorging (betaalt dus minder).

3zelfbetalend: u bent niet aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds en betaalt alle kosten voor de geneeskundige verzorging zelf.


Kostenraming per behandeling

Abdominale heelkunde

Gynaecologie

Neurochirurgie

Neus-keel-oorheelkunde

Orthopedie

Pneumologie

Urologie