Webcontent weergeven

Missie

de afbeelding kan niet worden geladen

Historiek

De VZW AZ Nikolaas is op 1 januari 2007 ontstaan uit de fusie van het privéziekenhuis AZ Maria Middelares en het openbaar ziekenhuis AZ Waasland. Het AZ Maria Middelares was een fusie van de christelijk geïnspireerde ziekenhuizen Sint-Helena (Sint-Gillis-Waas), Sint-Anna (Beveren), Maria Middelares (Sint-Niklaas) en het openbaar ziekenhuis De Pelikaan (Temse). Het AZ Waasland was een samenvoeging van de Stadskliniek (Sint-Niklaas) en het Fabiolaziekenhuis (Hamme).
 

Als algemeen ziekenhuis Nikolaas en als medewerker willen we:

 • Specialistische gezondheidszorg verstrekken in een interdisciplinair kader. We streven naar de verbetering van de levenskwaliteit van patiënten vanuit de volgende invalshoeken:
  • Curatief: we behandelen en verzorgen de patiënt deskundig in samenwerking met de andere zorgaanbieders.
  • Palliatief: we bieden patiënten en hun naasten, met respect voor hun keuze, pijn- en symptoomcontrole, spirituele en psychosociale ondersteuning vanaf de diagnose tot aan het levenseinde.
  • Preventief: we hebben oog voor acties ter voorkoming van ziekte en bevordering van gezondheid.
 • Een toegankelijke gezondheidszorg verstrekken die open staat voor iedereen en laagdrempelig is op alle vlakken, in het bijzonder financieel en op vlak van bereikbaarheid via een strategisch brede geografische spreiding.
 • Een patiëntgerichte, gepersonaliseerde zorg verstrekken die rekening houdt met de noden van de patiënten, met eerbied voor hun levensbeschouwelijke, maatschappelijke en culturele achtergrond.
 • Een kwaliteitsvolle gezondheidszorg verstrekken op een professionele, veilige en duurzame wijze en met een warm hart.

En dit op een geïntegreerde wijze waarbij de patiënt in zijn totaliteit wordt benaderd. We doen dit als partner in zorgnetwerken.
 

Doelstellingen

Als AZ Nikolaas wensen we voor:

De samenleving:

 • Het kwaliteitscentrum voor specialistische gezondheidszorg in de regio te zijn.
 • Het meest toegankelijke ziekenhuis te zijn voor iedereen, met bijzondere aandacht voor de ouderwordende bevolking en de sociaal zwakkeren.
 • De ziekenhuiswerking te integreren in regionale en brede zorgnetwerken.
 • Te innoveren en toonaangevend te anticiperen op toekomstige noden.
 • Kostendekkend te zijn met een gezonde financiële structuur hetgeen veronderstelt dat de nodige reserves worden aangelegd om noodzakelijke investeringen te doen.

De medewerkers:

Een zorgzame organisatie te zijn voor alle medewerkers, rekening houdend met de patiënt met het oog op een kwaliteitsvolle zorgverlening.

Waarden

Toegankelijk voor iedereen, met respect voor de veelheid van culturen, filosofieën en religies, biedt het AZ Nikolaas, als pluralistisch ziekenhuis een omgeving waarin volgende waarden belangrijk zijn:

 • Openheid en eerlijkheid: We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.
 • Respect voor het leven, de menselijke waardigheid en de intermenselijke relaties: Het AZ Nikolaas werkt mét mensen vóór mensen. Wij staan voor een gelijkwaardige en respectvolle relatie tussen medewerkers en patiënt en tussen medewerkers onderling.
 • Rechtvaardigheid: We streven ernaar dat de patiënt krijgt wat hem toekomt.
 • Bezorgdheid voor kansarmen: We leveren door gezondheidsbevordering een bijdrage tot het wegwerken van de kansachterstand bij deze mensen.
 • Loyaliteit: als medewerkers zijn wij loyaal ten aanzien van de opdracht van het AZ Nikolaas.