Webcontent weergeven Webcontent weergeven

Nieuws

Overzicht Overzicht

« Terug

18 november: Europese antibioticadag

Op 18 november 2017 vindt de jaarlijkse Europese Antibioticadag plaats. Er wordt op deze dag extra aandacht besteed aan de groeiende resistentieproblematiek. Bacteriën worden resistent aan de antibiotica die voorhanden zijn als ze verkeerdelijk gebruikt of voorgeschreven worden, of te lang genomen worden. Als een bacterie resistent is, werkt het antibioticum niet meer. Het is dus belangrijk dat de (huis)arts, de verpleegkundige, de apotheker én de patiënt op de hoogte zijn van correct antibioticumgebruik, zodat we de huidige antibiotica optimaal kunnen gebruiken.

Ook u als patiënt kunt hier een belangrijke rol in spelen. Doe de antibioticatest en leer meer over het gebruik van antibiotica.

AZ Nikolaas is als ziekenhuis natuurlijk ook sterk begaan met de resistentieproblematiek bij antibioticagebruik. Binnen het ziekenhuis bestaat er een antibioticumbeleidsgroep die hierover waakt. Deze multidisciplinaire werkgroep, met een arts als voorzitter en een apotheker als secretaris, schrijft onder andere richtlijnen uit voor een correct gebruik en correcte staalname, volgt het antibioticumgebruik in AZ Nikolaas op en werkt nauw samen met de infectiepreventiedienst.