Webcontent weergeven Webcontent weergeven

Ombudsdienst

Alle medewerkers van het AZ Nikolaas streven naar kwaliteit in alle aspecten van de zorgverlening. Ondanks dit opzet kan het gebeuren dat u niet volledig tevreden bent over bepaalde aspecten van uw behandeling of verblijf. Het ziekenhuis voorziet dan ook in een Ombudsdienst waar u terecht kunt om uw opmerkingen of bezorgdheden/ongenoegen te uiten. U kunt hier ook terecht voor informatie inzake de wetgeving op de patiëntenrechten evenals het opvragen van een afschrift van uw patiëntendossier dan wel het verzoek tot inzage in uw patiëntendossier.


De Ombudsdienst onderzoekt de klachten, bemiddelt tussen de klager en de zorgverstrekker en tracht tot een aanvaardbare oplossing te komen voor alle partijen. Om die reden zijn anonieme klachten niet ontvankelijk.

De Ombudsdienst is verplicht het beroepsgeheim te respecteren en een strikte neutraliteit en onpartijdigheid in acht te nemen. Er wordt dus geen partij gekozen, noch voor de klager, noch voor de zorgverstrekker.

 

U kunt de Ombudsdienst bereiken:

 • Telefonisch op 03 760 28 50: van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur
 • een gesprek is mogelijk:
  • hetzij op afspraak via 03 760 28 50 of via mail ombudsdienst@aznikolaas.be
  • hetzij tijdens de spreekuren:
   • op maandag van 10 – 12 uur en van 14 – 16 uur
   • op donderdag van 14 – 16 uur
   • op vrijdag van 10 – 12 uur
 • u kunt de ombudsdienst ook elektronisch bereiken via ombudsdienst@aznikolaas.be of per post Ombudsdienst AZ Nikolaas, Moerlandstraat 1- 9100 Sint Niklaas.

Wanneer de ombudsdienst uitzonderlijk niet bereikbaar is, kunt u steeds een bericht inspreken op het antwoordapparaat (graag naam, voornaam, geboortedatum en telefoonnummer). De medewerkers van de ombudsdienst zullen u zo snel mogelijk contacteren.