Webcontent weergeven Webcontent weergeven

Ontslag

 

De verantwoordelijke verpleegkundige en de behandelende arts zullen u meedelen wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. De nodige schikkingen zullen met u worden besproken. U krijgt bij uw ontslag de nodige informatie mee van de verpleegkundige. Een ontslagbrief wordt aan uw huisarts overgemaakt en in principe staat hij ook in voor het regelen van thuisverpleging.

Thuiszorg

Thuiszorg (poetsdienst, gezins- en bejaardenhulp) kunt u indien nodig met de verpleegkundige of de sociale dienst bespreken. Voor het ontlenen van thuiszorgmateriaal kunt u een beroep doen op de verschillende uitleendiensten. Mits tussenkomst van het ziekenfonds kunt u onder bepaalde voorwaarden materiaal aankopen. Hiervoor hebt u een voorschrift van de behandelende arts nodig.

Vervoer naar huis

Indien u hiervoor zelf niet kunt instaan zal de verantwoordelijke verpleegkundige of de Sociale dienst een oplossing voorstellen.

Financiële info

Meer informatie over de financiële regeling van uw ontslag vindt u in de rubriek Financiële informatie.
 

Ontslagmoment

Om organisatorische redenen, streven wij ernaar om het ontslagmoment zoveel mogelijk te voorzien in de voormiddag. Wij zijn er ons van bewust dat dit voor vele patiënten niet altijd mogelijk is om het ziekenhuis al in de voormiddag te verlaten. Om dit probleem op te vangen voorzien we voor ontslagklare patiënten een patiëntenlounge.