Webcontent weergeven

Ontslag

 

Voor een goede ontslagplanning is het aan te raden om uzelf reeds bij opname enkele vragen te stellen: Wie brengt me naar huis? Heb ik een attest nodig voor het werk, de school, de verzekering, ...? Uw behandelende arts en uw verpleegkundige kunnen u hierbij helpen. Zij zullen u ook tijdig melden wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. U krijgt bij uw ontslag de nodige informatie mee van de verpleegkundige. Een ontslagbrief wordt aan uw huisarts overgemaakt en in principe staat hij ook in voor het regelen van thuisverpleging.

Wanneer u de afdeling verlaat, meldt u dit aan de verpleegpost waar ze het juiste ontslaguur noteren. U hoeft verder geen stappen te ondernemen voor uw ontslag.
 

Thuiszorg

Thuiszorg (poetsdienst, gezins- en bejaardenhulp) kunt u indien nodig met de verpleegkundige of de sociale dienst bespreken. Voor het ontlenen van thuiszorgmateriaal kunt u een beroep doen op de verschillende uitleendiensten. Mits tussenkomst van het ziekenfonds kunt u onder bepaalde voorwaarden materiaal aankopen. Hiervoor hebt u een voorschrift van de behandelende arts nodig.
 

Vervoer naar huis

Indien u hiervoor zelf niet kunt instaan zal de verantwoordelijke verpleegkundige of de Sociale dienst een oplossing voorstellen.
 

Financiële info

Enkele weken na uw ziekenhuisopname ontvangt u uw ziekenhuisfactuur. Meer informatie over de financiële regeling van uw ontslag vindt u in de rubriek Financiële informatie.
 

Ontslagmoment

Om organisatorische redenen, streven wij ernaar om het ontslagmoment zoveel mogelijk te voorzien in de voormiddag. Wij zijn er ons van bewust dat dit voor vele patiënten niet altijd mogelijk is om het ziekenhuis al in de voormiddag te verlaten. Om dit probleem op te vangen openen we in periodes van hoge bedbezetting voor ontslagklare patiënten een patiëntenlounge.
 

Brugzorghuis Mira (Hamme)

Het brugzorghuis is een unieke samenwerking tussen AZ Nikolaas, vzw Samen Ouder en het Wit-Gele Kruis (thuisverpleging). Het brugzorghuis MIRA wil een brug slaan tussen ziekenhuis en thuis. Patiënten die ontslagklaar zijn voor het ziekenhuis, maar zich fysiek of mentaal nog niet klaar voelen om naar huis te gaan, kunnen terecht in brugzorghuis Mira. Het brugzorghuis biedt een aangepaste huiselijke omgeving, maaltijden, de permanente aanwezigheid van een zorgkundige, en hulp bij organisatie van de terugkeer naar huis. Hygiënische – en verpleegkundige zorgen worden verzorgd door een vaste dienst voor thuisverpleging, het Wit-Gele Kruis. Naar nood wordt er medische bijstand verzekerd.

Een belangrijke voorwaarde is dat de gasten van het brugzorghuis enige mate van zelfredzaamheid hebben. Er kunnen ook mensen vanuit de thuisomgeving terecht die gedurende een korte periode wat meer ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld als ze zich wat verzwakt voelen na griep. Zo kan een onnodige ziekenhuisopname vermeden worden. Aanvragen voor het brugzorghuis verlopen via de Sociale dienst van het AZ Nikolaas of via de coördinator van het brugzorghuis. Neem ook eens een kijkje op www.brugzorghuismira.be.