Webcontent weergeven

Orgaan- en weefseldonatie

 

Wanneer een patiënt overlijdt ten gevolge van een natuurlijke doodsoorzaak, mogen organen weggenomen worden of mag een verder onderzoek naar de oorzaak van het overlijden gebeuren tenzij de patiënt tijdens het leven schriftelijk bezwaar heeft geuit of tenzij de echtgeno(o)t(e) of familieleden van de eerste graad tijdens de hospitalisatie of bij het overlijden schriftelijk bezwaar uiten.
Indien de patiënt schriftelijk heeft toegestemd in het wegnemen van organen, dan mogen deze worden weg genomen.

 

Navelstrengbloed doneren

In AZ Nikolaas bestaat de mogelijkheid om navelstrengbloed te doneren bij de bevalling. Meer informatie hierover kunt u bekomen bij uw behandelende arts.