Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

  

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven (Globaal)

Nieuws

Overzicht

« Terug

Verstrenging van de bezoekregeling vanaf maandag 13 december

Het AZ Nikolaas heeft lang gepoogd de bezoekregeling niet opnieuw aan te passen, maar gezien de stijgende cijfers en in het belang van onze patiënten - uw dierbaren - en medewerkers zien we ons genoodzaakt vanaf maandag 13 december toch opnieuw een iets strengere regeling in acht te nemen. We rekenen hiervoor ook op uw hulp!

Vanaf 13 december zullen patiënten maximaal driemaal per week bezoek mogen ontvangen, van telkens één bezoeker (liefst steeds dezelfde) voor telkens maximaal één uur. Deze bezoeker zal bij het betreden van het ziekenhuis zijn/haar bezoekersticket met barcode dienen te tonen, deze wordt bij opname aan de patiënt bezorgd. Er zal opnieuw streng worden gecontroleerd aan de inkom van het ziekenhuis.

Bezoek is welkom op weekdagen tussen 17.00 en 20.00 uur, in het weekend tussen 14.30 en 20.00 uur.

De reeds van kracht zijnde uitzonderingen voor bepaalde afdelingen en patiënten blijven van toepassing.

We rekenen er op dat alle bezoekers de voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Zo geldt de mondmaskerplicht doorheen het ziekenhuis, dus ook op de patiëntenkamers. Zet een proper chirurgisch mondmasker op van zodra u het ziekenhuis betreedt. 

Ook het gebruik van handalcohol, het respecteren van de anderhalve meter afstand e.d. zijn nog steeds belangrijk in de strijd tegen het virus.

We willen er tevens nogmaals op wijzen dat het belangrijk is dat u voor een consultatie alleen naar het ziekenhuis komt, tenzij het echt noodzakelijk is dat er een begeleider bij is (b.v. voor een kind, bij een mobiele beperking).

Bedankt om de maatregelen te respecteren, in het balng van uw dierbaren!