Webcontent weergeven

 

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven (Globaal)

Nieuws

Overzicht

« Terug

13/03/2020 - Update COVID-19: geen bezoek toegelaten vanaf 14/03/2020

De federale overheid heeft deze middag beslist om de preventieve maatregelen m.b.t. COVID-19 op te voeren.

•    Vanaf zaterdag 14 maart 2020 wordt het ziekenhuisnoodplan opgestart.
•    Vanaf zaterdag 14 maart 2020 worden alle electieve (zaken die uit voorzorg worden gedaan) consultaties, onderzoeken en ingrepen geannuleerd. Vanzelfsprekend betekent dit ook dat alle dringende en noodzakelijke consultaties, onderzoeken en ingrepen wel kunnen blijven gebeuren. Ook alle lopende levensnoodzakelijke therapieën (bv. chemotherapie, dialyse, enz.) worden voortgezet.
•    Vanaf zaterdag 14 maart 2020 wordt alle bezoek verboden, met uitzondering van volgende groepen:
     - Eén ouder (of gelijkgesteld) van kinderen van minder dan 18 jaar die op pediatrie, materniteit of neonatologie liggen.
     - Onmiddellijke naasten van personen die in kritieke of eindelevensfase zijn.
     - Begeleiding bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken door maximum 1 (vertrouwens)persoon. Deze begeleider mag de patiënt tot aan de afdeling begeleiden, maar dient daarna de afdeling te verlaten en buiten te wachten. 

De behandelend arts past deze criteria toe binnen een beleid en toezicht dat door de hoofdarts van het ziekenhuis wordt voorzien.