Webcontent weergeven

 

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven

Webcontent weergeven (Globaal)

Nieuws

Overzicht

« Terug

AZ Sint-Blasius, AZ Lokeren en AZ Nikolaas ondertekenen intentieverklaring

Woensdag 26 september 2018 ondertekenden de voorzitters van het AZ Sint-Blasius, AZ Lokeren en AZ Nikolaas een intentieverklaring over samenwerking binnen een netwerk. Concreet engageren zich enerzijds de vzw OLV van Troost, uitbater van het AZ Sint-Blasius, en anderzijds de vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme, uitbater van het AZ Lokeren en het AZ Nikolaas, om intens samen te werken, vanuit een gemeenschappelijke visie op hedendaagse gezondheidszorg. De intentieverklaring vormt het fundament van een locoregionaal netwerk zoals bedoeld door de wetgever.

 

De nieuwe wetgeving over ziekenhuisnetwerken gaat dit najaar naar het parlement voor goedkeuring en kan eind 2018 een feit zijn. De wet stelt dat elk ziekenhuis tegen ten laatste 1 januari 2020 deel moet uitmaken van een locoregionaal klinisch netwerk.

 

De betrokken ziekenhuizen tellen samen acht campussen: Dendermonde, Zele (AZ Sint-Blasius), Lokeren (AZ Lokeren), Beveren, Hamme, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas en Temse (AZ Nikolaas), met een totaal van 1418 erkende ziekenhuisbedden.

Het zorggebied van het netwerk omvat ca. 404.000 inwoners en vormt een geografisch samenhangend gebied, dat samenvalt met de nieuwe eerstelijnszones (de samenwerkingszones voor huisartsen, thuisverpleegkundigen, woonzorgcentra, e.d.m.). Op die manier zal het nieuwe netwerk bijdragen aan een evenwichtig zorglandschap ten voordele van de hele bevolking.

 

De drie ziekenhuizen zullen hun expertise en troeven bundelen en samen verder inzetten op kwaliteitsvolle, innovatieve en patiëntgerichte gezondheidszorg. Partnerschap staat centraal: onderlinge samenwerking tussen de medische en paramedische diensten, externe zorgprofessionals én met patiënten. Het netwerk zal de bevolking verzekeren van de best mogelijke zorg in eigen regio.